600.000 kroner i godtgørelse: Ansættelseskontrakter uden tryghed holder ikke i retten

Publiceret 19.04.2022 Af Caroline Tiklev

Desværre er der stadig virksomheder, der ansætter psykologer som vikarer, tidsbegrænsede ansatte og løsarbejdere, hvor arbejdsvilkårene viser sig at være meget usikre. Nogle gange er forholdene så grelle, at DP må gå rettens vej for at skabe ordentlige forhold for psykologerne.

En psykolog bliver afskediget, mens hun er på barsel. Hun har været 4 år i den samme virksomhed, hvor hendes arbejde har været værdsat. Hun får at vide under barslen, at hun ikke skal komme tilbage på grund af strukturændringer. Hun ringer til DP for at blive rådgivet om, hvordan hun skal forholde sig til den besked.

Ligebehandlingsloven beskytter medarbejderen

Ifølge ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Loven beskytter nemlig medarbejdere mod forskelsbehandling, og det er op til arbejdsgiveren at bevise, at opsigelsen hverken helt eller delvist er begrundet i medarbejderens graviditet eller barsel.

Rådgivning afslører et mangelfuldt ansættelsesbevis

Da medlemmet ringer til os, er hun usikker på sine ansættelsesvilkår og rettigheder. Som det første beder vi hende om at sende os sin ansættelseskontrakt, så vi kan se, hvilken aftale der er indgået.

Det viser sig, at psykologen har en meget uhensigtsmæssig ansættelseskontrakt uden nogen som helst form for tryghed som fastansat og i princippet kun er ansat en måned ad gangen.

Psykologen løser opgaver på lige fod med fastansatte og burde have haft tryghed i ansættelsen med en kontrakt, der som minimum indeholder arbejdsgivers navn og adresse, beliggenhed, stillingsbetegnelse startdato og slutdato for ansættelsen (hvis det er tidsbegrænset), løn, arbejdstid og opsigelsesvarsel samt andre væsentlige ansættelsesvilkår.

Arbejdsgiveren vil ikke betale

DP går i rette med arbejdsgiveren og beder denne om at rette op på miseren. Både det forhold, at medarbejderen bliver opsagt grundløst under sin barsel og det faktum, at ansættelseskontrakten ikke lever op til lovens rammer.

Arbejdsgiveren er ikke interesseret i at løse tvisten og vil heller ikke betale en godtgørelse til psykologen.

600.000 kroner i godtgørelse

I sådanne tilfælde må vi i DP gå rettens vej. Vi overdrager sagen til vores advokat, der udarbejder en stævning, hvorefter sagen skal afgøres ved domstolene. Psykologen får en godtgørelse på 600.000 kroner for den uacceptable behandling.

Konsulent Helle Berit Jungersen, der har fulgt sagen til dørs, siger om sagen:

Det er afgørende for DP, at psykologer, der ansættes som vikarer, tidsbegrænsede ansatte, løsarbejder mv. skal arbejde under ordnede forhold og skal sikres rettigheder. Denne sag viser med al tydelighed, at man skal være opmærksom på sine vilkår, når man skriver under på et job. Det er derfor vigtigt, at du som medlem kontakter foreningen, hvis du er i tvivl om dine ansættelsesvilkår.”