Ændring af bekendtgørelse for psykologordningen sikrer mulighed for samarbejde og sammenhæng i psykologbehandlingen

Publiceret 31.03.2023 Af nyhedsredaktionen

Fremover er det muligt, at almen praksis og psykiatrien kan samarbejde med ydernummerpsykologer om patienter, hvor det er hensigtsmæssigt for den samlede kvalitet. Ændret bekendtgørelse for psykologordningen er faldet på plads.

Praktiserende læger og psykiatrien kan nu kontakte en praktiserende psykolog for at samarbejde om en patient. Det sker efter, at bekendtgørelsen er ændret i forbindelse med, at den nye aftale for psykologordningen er forhandlet på plads.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, glæder sig over, at det er lykkedes at ændre bekendtgørelsen, så psykologer fremover honoreres for tværsektorielle konferencer mellem psykologen og sundhedsfagligt personale i regioner og i praksissektoren og til udskrivningskonferencer med psykiatrien.

”Denne bekendtgørelsesændring har vi kæmper for i årevis. Det er så vigtigt, at psykologerne i psykologordningen er en del af det sammenhængende sundhedsvæsen, så vi kan være med til at skabe sammenhæng og kvalitet for patienterne. Vi ved, at det letter hos sårbare patienter, når vi kan samarbejde mere på tværs med fx praktiserende læger og psykiatri”, siger Eva Secher Mathiasen.

Den nye bekendtgørelse er allerede trådt i kraft og hænger sammen med den nye aftale for psykologordningen, der efter påske skal til urafstemning blandt ydernummerpsykologerne.

Eva Secher Mathiasen understreger, at hun er taknemmelig for sundheds- og indenrigsministerens afgørelse om at ændre i bekendtgørelsen, som danner en ramme for, hvordan psykologordningen kan og må indrettes.

”Jeg er utrolig glad for, at ministeriet og sundhedsminister Sofie Løhde har truffet beslutning om, at det nu er muligt, og at Heino Knudsen og Danske Regioner også ser værdien i at implementere det sammen med os. Det er virkelig stort. For os er det vigtigt at få lov til at bidrage til den vigtige sammenhæng og tværfaglighed i patienternes forløb. Nu lykkes det, og det er jeg virkelig taknemmelig for”, siger Eva Secher Mathiasen.

 

Sundhedsminister Sofie Løhde og Formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen

 

Læs den nye bekendtgørelse på retsinformation.dk