Aftale om permanent vederlagsfri psykologbehandling til 18-24-årige i hus

Publiceret 17.12.2021 Af nyhedsredaktionen

I Dansk Psykolog Forening landede vi 17. december 2021 en aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om permanentgørelse af den vederlagsfri ordning om psykologbehandling til 18. – 24. årige med let til moderat angst og depression.

DP’s fungerende formand Dea Seidenfaden er meget tilfreds med aftalen og siger:

”Jeg er meget tilfreds med at det er lykkedes at indgå en aftale, der forsimpler overenskomstens økonomi og dermed gør den lidt nemmere for psykologerne at arbejde med.  Jeg er også glad for, at aftalen åbner for, at aktiviteten på psykologordningen kan hæves for de klientgrupper, der hele tiden har været i ordningen, og at de stigende ventetider derved kan imødekommes.”

Godt samarbejde med regionerne
Dea Seidenfaden glæder sig over, at nogle regioner senest har indset, at der er behov for flere psykologer i ordningen, og derfor har hævet antallet af ydernumre. Det er vi meget tilfredse med, for det er nødvendigt hvis vi skal anvende de ubrugte midler i ordningen og komme de lange ventetider til livs.

Fakta om den vederlagsfri ordning

  • Borgere der udsættes for kriser som f.eks. røveri, vold, trafikulykke, alvorlig sygdom, seksuelle overgreb m.v. kan hos egen læge få en henvisning til psykologbehandling med 60% tilskud fra det offentlige
  • Borgere over 24 år med let til moderat angst og depression kan hos egen læge får en henvisning til psykologbehandling med 60% tilskud fra det offentlige
  • Borgere mellem 18 og 24 år kan hos egen læge får en henvisning til vederlagsfri psykologbehandling