Børn og familier risikerer at betale prisen for fyringer i Familieretshuset

Publiceret 01.09.2023 Pressemeddelelse

Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykolog Forening er stærkt bekymret over fyringsrunden i Familieretshuset, hvor en lang række medarbejdere i går er varslet fyret – herunder også psykologer. Ifølge Dea Seidenfaden risikerer fyringerne, at ramme børn og familier, der har brug for hjælp til at håndtere svære brud og konflikter i familien.

Familieretshusets medarbejdere håndterer nogle af de mest sårbare børne- og familiesager, og systemet er   forvejen meget presset. Med færre medarbejdere frygter jeg, at ventetiderne i sagsbehandlingen vil stige og konfliktniveaet i familierne vil eskalere som konsekvens. Samtidig er psykologernes kompetencer og den hjælp, rådgivning og børnesagkyndige vurderinger som psykologerne leverer helt centrale for at varetage børnenes og familiernes tarv og retssikkerhed”, siger Dea Seidenfaden.

Psykologerne i Familieretshuset arbejder bl.a. med rådgivning og mægling, samt børnesagkyndige vurderinger som kan være med til at danne grundlag for afgørelser om fx forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær i konfliktfyldte skilsmissesager, hvor der fx er fysisk, psykisk vold eller misbrug i en familie.

Dea Seidenfaden frygter desuden, at nedskæringerne vil forværre et i forvejen presset arbejdsmiljø:

Mange psykologer, der arbejder på dette område, oplever i forvejen, et svært arbejdsmiljø, fordi deres arbejde er meget konfliktfyldt. Derfor er jeg bange for, at fyringerne kan sætte skub i en ond spiral, hvor det bliver svært at rekruttere og fastholde psykologer. Det helt nødvendigt for børn og familiers tarv, at Familieretshusets sager løses med psykologfaglige input, men det kræver, at der er psykologer til at løse opgaven. Derfor er der behov for opmærksomhed på at sikre dem gode arbejdsforhold, nok kollegaer og mulighed for at bruge deres faglighed ”, siger Dea Seidenfaden.

Mia Lise Thomsen, der er psykolog og en ud af 3 tillidsrepræsentanter for psykologerne i Familieretshuset mener også, at der er en stor opgave i at samle medarbejderne op efter gårsdagens varsling om fyringer.

Alle medarbejdere er dybt berørte – både dem der er ramt direkte men også deres kollegaer. Alle brænder jo for deres arbejde, så det er en rigtig svær dag. Som psykologer er vi bekymrede for at psykologfagligheden i Familieretshuset bliver for udvandet og at vi ikke i samme grad kan levere det som familierne har brug for. Det vil jo i sidste ende være noget både børn og familier mærker”, siger Mia Lise Thomsen.

For yderligere kommentarer:

  • Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykolog Forening tlf. 26125896
  • Anne Randby Toft, pressechef i Dansk Psykolog Forening tlf. 24200430