Børnesagkyndige dommere får højere vederlag

Sidst opdateret 25.01.2024 Af nyhedsredaktionen

Vederlaget for børnesagkyndige dommere stiger i iøbet af 2024 fra 2.400 kr. pr. retsdag til 4.200 kr. pr. sag.

Psykologer, der bidrager til afvikling af retssager som børnesagkyndige dommere, vil i løbet af 2024 opleve en markant stigning i honoraret for deres indsats. Det sker, efter et enigt folketing i slutningen af november blev enige om en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi 2024-2027.

Vederlaget for de børnesagkyndige dommer stiger helt konkret fra 2.400 kr. pr. retsdag til 4.200 kr. pr. sag. De børnesagkyndige dommerne kompenseres altså pr. sag i stedet for pr. dag, hvilket betyder at de potentielt kan opnå kompensation for flere sager på en dag, i de tilfælde de afvikles samme dag. Forhøjelsen glæder Dansk Psykolog Forening, der har arbejdet for højere honorar til området i flere år.

I den politiske aftale om domstolenes økonomi begrundes den nye vederlagssats med, at man ønsker at sikre, at det er muligt at rekruttere børnesagkyndige dommere for at undgå forlængede sagsbehandlingstider.

Opdatering 25.1.24: Domstolsstyrelsen oplyser, at de forventer, at forhøjelsen vil træde i kraft medio 2024.

Se den politiske aftale om domstolenes økonomi 2024-2027.