Compassionfokuseret Terapi (CFT) rettet mod skam, skyld og selvkritik

v/ Christina Schlander, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

På denne workshop vil du kort blive introduceret til compassionfokuseret terapi (CFT); definition af compassion samt centrale grundmodeller. Herefter vil der blive stillet skarpt på skam, skyld og selvkritik, da disse ”loops” ofte forstærkes hos mennesker, der rammes af psykisk lidelse såsom depression, angst, PTSD mv.

Du vil få værktøjer til dels at undersøge loops mellem skam og selvkritik hos klienten, dels at undersøge den underliggende funktion i skam og selvkritik og at træne klienten i at kunne møde sig selv med compassion.

Med afsæt i professor Paul Gilberts arbejde definerer Center for Compassionfokuseret Terapi Compassion som evnen til: “at være sensitiv over for egen og andres lidelse og at møde denne med et omsorgsfuldt engagement”. I CFT arbejder man blandt andet på at reducere lidelse, gennem øget evne til at forstå og berolige sig selv. Vi hindres ofte i at drage omsorg for os selv, da vi let bliver selvkritiske og skamfulde når vi rammes af psykisk lidelse. I et CFT-forløb arbejdes der på både at få en bedre forståelse for, hvordan vi menneskers psyke fungerer og på at regulere følelser og øge tolerancen for følelsesmæssigt ubehag. Lidelse er en uundgåelig del af livet; vi rammes af tab, sygdom og andet, der er udenfor vores egen kontrol.

Christina Schlander er cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk terapi og driver Center for Compassionfokuseret Terapi. Christina arbejder med børn, familier, unge og voksne samt i skoler og organisationer og har bl.a. skrevet en række bøger Compassionfokuseret terapi i praksis og med fokus på børn, unge og familier.