Dansk Psykolog Forening nedsætter PPR-taskforce

Publiceret 06.02.2022 Af konsulent Amanda Bell

I det nye oplæg til en 10-årsplan er børn og unges mistrivsel en af de væsentligste udfordringer. DP nedsætter taskforce der skal videreudvikle foreningens politik om Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR).

I slutningen af januar lød startskuddet på DPs nye politiske indsats: En PPR-taskforce, der skal   videreudvikle og kvalificere Dansk Psykolog Forenings politik, når det handler om at gribe børn og unge tidligere og hurtigere. Taskforcen skal arbejde frem mod de politiske forhandlinger om sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en ”10-årsplan for bedre mental sundhed og styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”. Samtidig er der, i forbindelse med finanslovsaftalen, afsat 3 mio. kroner til at undersøge udfordringerne i PPR.

På generalforsamlingen 2021 vedtog medlemmerne et arbejdsprogram, hvor DP skal arbejde for børn og unges udvikling og trivsel med PPR som politisk fokusområde.

Samtidig har PPR fået mediemæssig- og politisk opmærksomhed i de sidste mange måneder, og da DP i efteråret 2021 foretog en intern undersøgelse blandt PPR-psykologerne vidnede resultaterne om, at der er væsentlige udfordringer i PPR. Tallene viste blandt andet, at langt flere børn og familier i det seneste år har søgt hjælp i PPR og at PPR-psykologerne generelt er pressede.

Kristin Munch-Christiansen, fung. næstformand i DP er formand for PPR-taskforcen. Hun er positivt stemt efter første møde i taskforcen.

”PPR er et meget vigtigt politisk område for DP. Jeg synes, det er fantastisk at opleve medlemsengagementet ind i taskforcens arbejde, og det glæder mig at så mange kvalificerede kræfter vil hjælpe med at udvikle vores politik, så den bliver relevant for PPR-psykologerne og stærkt funderet i praksis”, siger Kristin Munch-Christiansen.

Du kan bidrage til taskforcen

Det er bestyrelsen i DP, der har nedsat PPR-taskforce, som består af medlemmer fra DP’s bestyrelse, KAPS, PPF, Landsrådet for PPR-ledere, og PPR-psykologer fra en række kommuner. Det næste møde i PPR-taskforce vil fokusere særligt på at definere, hvad PPR’s kerneopgave er, og hvad der indgår i PPR-psykologens opgaveportefølje.

Frem til sommerferien vil det være muligt at indsende bidrag eller input til taskforcens arbejde. Dette kan f.eks. være i form af ’best-practice cases’ fra egen kommune. Bidrag kan sendes til konsulent Amanda Bell, aab@dp.dk.