De studerende kan ikke nå at blive klar til det hele på en halv kandidat

Publiceret 02.03.2023 Af nyhedsredaktionen

Et helt forkert skridt, hvis en kommende reform betyder, at psykologistudiet på universiteterne forkortes. Sådan siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, om regeringens udspil om fremtidens kandidatuddannelser.

Regeringen har netop fremlagt forslag til en uddannelsesreform ”Forberedt til fremtiden 1” og herunder også et forslag til, hvordan fremtidens kandidatuddannelser skal se ud. Som det fremgår af regeringens forslag, ønsker regeringen at omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til ca. 1-årige kandidatuddannelser.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, er bekymret for, hvilken indvirkning reformen har på især psykologiuddannelsen. Det vil ifølge Eva Secher Mathiasen være ”et helt forkert skridt”, hvis en kommende reform betyder, at psykologistudiet på universiteterne forkortes:

”Udfordringerne med danskernes mentale sundhed står i kø, og psykologerne spiller en afgørende rolle i arbejdet med fx at bekæmpe den stigende mistrivsel blandt børn og unge og genrejse den nødlidende psykiatri. Den opgave, skal vi sikre, at de studerende bliver klædt på til. De studerende kan ikke nå at blive klar til det hele på en halv kandidat”, siger Eva Secher Mathiasen.

Endnu ved ingen hvilke uddannelser, der skal omlægges til nye kandidatformer eller udbydes som 1¼ -årige kandidater, men regeringen lægger op til, at størstedelen af pladserne, der skal omlægges til kandidat på 1¼ år, skal findes inden for samfundsvidenskab og humaniora. I dag er psykologi placeret på forskellige fakulteter rundt om på landets universiteter.

Læs mere om regeringens udspil

 

 #BevarKandidatuddannelsen

 


Kilde: Kommunernes Landsforening 2020


Kilde: Sundhedsstyrelsen, ’Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021’, 2021, s. 146-147


Kilde: Sundhedsstyrelsen, ’Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021’, 2021, s. 30