Dea Seidenfaden bliver forperson for Dansk Psykolog Forening

Publiceret 06.05.2024 Pressemeddelelse

Det bliver Dea Seidenfaden, der skal stå i spidsen for Dansk Psykolog Forening de næste tre år.
Dea Seidenfaden

44-årige Dea Seidenfaden er valgt uden modkandidater og glæder sig til at fortsætte arbejdet som forperson for 12.000 psykologer og psykologistuderende.

”Jeg er virkelig glad for at få lov til at fortsætte på posten. Vi står i en tid, hvor psykologernes faglighed er helt afgørende, hvis vi skal løfte den mentale trivsel og sikre hjælp til mennesker med psykiske lidelser – og den opgave er stor”, siger Dea Seidenfaden og fortsætter:

”Jeg vil arbejde benhårdt for at holde politikerne op på at løfte indsatsen i psykiatrien – ikke mindst for vores børn og unge, der venter alt for længe på hjælp. Det handler om at sikre, at der er bedre tilbud til patienter og pårørende, men hvis vi skal lykkes, forudsætter det gode arbejdsvilkår for de fagprofessionelle. Jeg vil selvfølgelig kæmpe ekstra hårdt for psykologernes vilkår, fordi jeg ved, hvor stor en forskel de gør hver eneste dag”, siger hun.

Dea Seidenfaden ser desuden frem til Sundhedsstrukturreformens anbefalinger og den kommende sundhedsreform:

”Der er stort behov for at kigge med nye øjne på vores sundhedssystem, og det er bydende nødvendigt at investere i den nære sundhed – herunder også at lette adgangen til offentlig psykologbehandling og bringe ventelisterne ned. Vi skal sørge for, at der er bedre, nære og tidligere tilbud til borgerne dér, hvor de bor. Derfor glæder jeg mig også til, at Sundhedsstrukturkommissionen kommer med deres anbefalinger snart”, siger hun.

Der har ikke været modkandidater til forpersonposten, og derfor er Dea Seidenfaden allerede her knap tre uger før foreningens generalforsamling d. 25.-26. maj i Århus valgt som forperson. Dea Seidenfaden har været forperson siden den tidligere formand for foreningen, Eva Secher Mathiasen, i sommeren 2023 blev direktør for Mændenes Hjem. Dea Seidenfaden har ligeledes været konstitueret formand under Eva Secher Mathiasens barsel i 2022.

Dea Seidenfaden understreger, at Dansk Psykolog Forening er en stærk spiller i den danske fagbevægelse, og en forening med en vigtig samfundsopgave.

”Jeg er virkelig stolt af, hvor stort et arbejde psykologerne løfter rundt om i samfundet. I kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), i psykiatrien, som privatpraktiserende psykologer, i civilsamfundsorganisationer og i forskningen. Psykologfaget er mangfoldigt og spænder bredt – og Dansk Psykolog Forenings opgave er at være et relevant fagligt fællesskab for dem alle”, siger Dea Seidenfaden.

Om Dea Seidenfaden

Dea Seidenfaden er aut. psykolog og uddannet specialpsykolog i psykiatri. Før hun fik sin daglige gang i Dansk Psykolog Forening, arbejdede hun som områdechef i Københavns Kommune i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser.

Herudover har hun erfaring som psykolog i Røde Kors Asylafdeling og fra psykiatrien. Fra november 2021 og 13 måneder frem var hun formandsvikar i Dansk Psykolog Forening, da Eva Secher Mathiasen var på barsel. Dea Seidenfaden er desuden formand for menneskerettighedsorganisationen DIGNITYs bestyrelse, som hun har været en del af siden 2016.

Dea Seidenfaden er født i 1979. Hun bor på Nørrebro i København sammen med sin mand Eske og deres tre børn.

For yderligere kommentarer

  • Dea Seidenfaden, forperson, 26125896
  • Anne Randby Toft, pressechef, 24200430 eller pressetelefon 44129791

Pressefoto