Dea Seidenfaden ønsker at fortsætte som psykologernes forperson

Publiceret 25.01.2024

”Jeg vil være med til at sikre, at medlemmerne møder en stærk, transparent og klog forening. Dansk Psykolog Forening skal være psykologernes anker og samlingspunkt, og en forening der kæmper for standen, for titlen og for det enkelte medlem”. Sådan lyder det fra Dea Seidenfaden, Dansk Psykolog Forenings forperson, der stiller op som forperson i forbindelse med foreningens generalforsamling i maj 2024.

Generalforsamlingen afholdes den 25-26. maj 2024 i Århus. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Her vedtages foreningens arbejdsprogram og hermed sættes en ny strategisk retning. Umiddelbart efter generalforsamlingen gennemføres foreningens urafstemning med valg til forperson, bestyrelse, kritiske revisorer og komite for etik.

”Jeg har en drøm om, at alle psykologer og psykologistuderende oplever foreningen som et relevant og trygt fællesskab. En af mine hovedprioriteter bliver at sikre en forening, som favner psykologerne i både bredde og dybde, og at vi ser alle medlemmer fra førsteårsstuderende til pensionister som en værdifuld del af fagstanden. Psykologerne skal mærke, at vi kæmper for dem”, siger hun.

Derfor er det også Dea Seidenfadens ambition, at Dansk Psykolog Forening i den kommende periode får muskler til at rykke sikkert ind i fremtiden.

” Vi er – trods en tid med udfordringer i fagbevægelsen – lykkedes med at blive flere i Dansk Psykolog Forening, og i dag er vi over 12.000 medlemmer. Så vi er på rette vej, men hvis vi vil sikre standens stærke position i fremtiden, skal vi være klar til at træffe nogle betydningsfulde valg og fravalg i den kommende periode. Vi skal sikre, at vi har en forening, der peger ind i fremtiden, at vi investerer i stedet for at afvikle og ikke mindst ser på hvilke behov medlemmerne har i en moderne fag- og standsforening,” siger Dea Seidenfaden.

Hun påpeger, at det ligeledes er centralt at have ressourcer til at imødekomme de vigtige politiske dagsordner, der har stor betydning for psykologernes position i deres arbejdsliv. Det kræver ifølge Dea Seidenfaden, et benhårdt fokus på psykologernes løn, arbejdsvilkår og stillingsstrukturer. Og det kræver, at psykologistudiet gør psykologerne klar til det arbejdsliv de møder. Men det kræver også, at DP kæmper for, at psykologernes stemme bliver hørt fx på Christiansborg og hos de store arbejdsgivere.

”Både sundhedsvæsnet og det kommunale område er i hastig forandring. Vi skal have en bedre og mere tværfaglig psykiatri, et mere bæredygtigt samfund og arbejdsliv, bedre børne- og ungeliv, lettere adgang til psykologbehandling og ikke mindst have de urimelige ventetider på autorisation i Psykolognævnet ned, og sikre at den nye autorisations- og tilsynsmodel bliver meningsfuld for psykologerne. Der er masser at tage fat på. Det vil jeg gerne stå i spidsen for.”