Der er valg til AkademikerPension: Psykolog Pia Risør Bjerre stiller op for klimaet

Publiceret 15.11.2023 Af nyhedsredaktionen

Der er valg til bestyrelsen i AkademikerPension. Medlemmerne vælger halvdelen af bestyrelsen gennem direkte valg, og i år skal der vælges tre. Psykolog Pia Risør Bjerre er en af dem, der har valgt at stille op.

Hvordan bliver din pension forvaltet? Stil op til bestyrelsesvalg og få indflydelse på pensionskassens fremtid og investeringer. Som psykolog og medlem af AkademikerPension har du mulighed for at få direkte indflydelse på udviklingen og være med til at tage beslutninger om produkter og investeringer.

Sådan lød opfordringen fra DP i oktober måned til medlemmerne. Og den opfordring har psykolog Pia Risør Bjerre valgt at gå videre med. Hun stiller nemlig op til bestyrelsen i AkademikerPension, hvor medlemmerne skal til stemmeurnerne fra 16. november.

Fællesskab forpligter

Et inkarneret foreningsmenneske. Sådan omtaler Pia sig selv, og hun mener, at fællesskab forpligter, og ansvar er noget, vi løfter i flok. Den tilgang vil hun gerne bringe ind i AkademikerPensions bestyrelse, hvor hun, hvis hun bliver valgt, vil arbejde for klimainvesteringer og unges engagement i pensionskassen.

 

Pia Risør Bjerre

 

Vores pensionskasse skal være et eksempel til efterfølgelse og sætte barren for grønne investeringer i branchen. Jeg vil arbejde for, at AkademikerPension fortsat sætter ambitiøse investeringsmål, der bidrager til at indfri Parisaftalen. Det kræver fortsat fokus på aktivt ejerskab og på at langsigtede reduktionsmål fastholdes”, siger Pia.

Men også de yngre medlemmers stillingtagen er afgørende for, at pensionskassen er gearet til fremtiden.

At få et bredere udsnit af medlemmerne engageret i deres pension kræver både et øget kommunikativt fokus på de yngre medlemmer og en forpligtelse fra medlemmernes side til også at tage aktivt ejerskab alvorligt internt i pensionskassen”, fortæller Pia Risør Bjerre, der mener, at flere unge skal tage aktiv stilling til, hvilke behov og forventning de har til pensionskassens produkter.

Pia Risør Bjerre er i øvrigt gået sammen med journalist Lise Møller Schilder, der også stiller op til bestyrelsen. De håber på, at en fælles valgkamp kan styrke dem gensidigt og være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at pensionskassen investerer klimavenligt og etisk forsvarligt.

Valget løber fra 16. november til 12. december 2023

Er du med i AkademikerPension, skal du via e-boks til stemmeurnerne fra 16. november. Du har mulighed for at stemme på de opstillede kandidater heriblandt psykolog Pia Risør Bjerre og dermed være med til at bestemme retningen for AkademikerPensions fremtid.

Du kan læse mere om valget på AkademikerPensions hjemmeside