DP: Endelig får vi en finanslov, der hjælper børn og unge i psykiatrien

Publiceret 24.11.2023 Pressemeddelelse

En 10-årsplan for psykiatrien og bedre mental sundhed er med finansloven for 2024 blevet sat på skinner, mener Dansk Psykolog Forening. Men udfordringerne er mange og store, så der er brug for flere initiativer over de kommende år, hvis vi skal helt i mål.
Forperson Dea Seidenfaden

Endelig får vi en finanslov, der hjælper børn og unge i psykiatrien. En reel 10- årsplan er nu sat på skinner, og det er jeg virkelig glad for. Det er en plan, som har flere gode initiativer i børne- og ungepsykiatrien, der kan gøre, at børn og deres familier bliver grebet hurtigere og får tværfaglig behandling. Vi er selvfølgelig slet ikke i mål endnu, og der er blandt andet også store udfordringer i voksenpsykiatrien. Derfor skal Christiansborg blive ved med at holde snuden i sporet frem mod næste skridt i 10-årsplanen.”

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Psykolog Forenings forperson, Dea Seidenfaden, efter regeringen sammen med alle Folketingets partier i dag kunne præsentere en finanslov for 2024, der iværksætter initiativer til at styrke psykiatrien med et løft på 400 millioner kr. i 2024 og frem.

Tiltrængt ressourceløft og godt med hurtig behandling

Dansk Psykolog Forening har kæmpet for flere ressourcer til og større kapacitet i psykiatrien igennem længere tid år og glæder sig derfor over, at et enigt folketing nu afsætter penge i den nye finanslov til en række initiativer i børne- og ungdomspsykiatrien, som både vil medføre et kapacitets- og kvalitetsløft.

Dansk Psykolog Forening bifalder også, at finansloven lægger op til en behandlerpakke i børne- og ungdomspsykiatrien, der skal sikre, at børn- og unge tilbydes behandlende indsatser sideløbende med, at de bliver udredt for en mulig diagnose.

Det er en kæmpe forbedring, at børn, unge og deres familier fremover kan få behandling, allerede mens udredningen foregår. Det er dybt godnat, at mange i dag må vente længe på hjælp, efter de har rakt ud efter den i psykiatrien, for man kan sagtens hjælpe med f.eks. psykologbehandling til børn og unge og hjælp og støtte til forældrene, før man har alle diagnosekoder på plads. Det har vi i Dansk Psykolog Forening ønsket os længe,” siger Dea Seidenfaden.

Digital behandling har potentiale

Endelig hilser Dansk Psykolog Forening finanslovens initiativ om et styrket digitalt lettere behandlingstilbud af let til moderat angst og depression velkomment.

Digitale behandlingstilbud er en del af fremtidens sundhedsvæsen og kan gøre det nemmere for patienter at opsøge hjælp, bl.a. fordi patienten kan sidde derhjemme og tilgå lettere behandling, når det passer ind i hverdagen. Det er dog afgørende at holde sig for øje, at digital behandling ikke er det rette tilbud for alle,” påpeger Dea Seidenfaden.

Hun påpeger samtidig, at unge 18-24-årige med angst og depression allerede i dag har ret til gratis psykologbehandling, men venter i dag i gennemsnit et halvt år på at komme til.

Ventelisterne er urimelige og uforsvarligt lange, fordi økonomien i ordningen er alt for stram. Rigtig mange unge opsøger hjælp, men bliver mødt af lange ventelister, og det synes jeg faktisk ikke, at man kan være bekendt. Det et problem, politikerne bør finde en løsning på hurtigst muligt.”

FAKTA: Udfordringer i børne- og ungepsykiatrien

  • En undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening viste i 2021, at tre ud af fire psykologer i børne- og ungepsykiatrien oplever, at patienterne kunne være hjulpet før.
  • Knap hver tredje psykolog vurderer i samme undersøgelse, at der aldrig eller sjældent er tid til andet end medicinsk behandling efter endt udredning af børnene.