DP: Finanslov kan gøre en reel forskel for børn i mistrivsel

Publiceret 27.11.2023 Pressemeddelelse

Med 290 millioner til PPR over de næste fire år, giver finansloven en vigtig saltvandsindsprøjtning til indsatsen for børn i mistrivsel i kommuner, der mangler psykologer i PPR.

Finansloven for 2024 giver et kærkomment løft til indsatsen for børn og unge i mistrivsel i kommuner, der mangler psykologer.

Sådan lyder det fra Dansk Psykolog Forenings forperson, Dea Seidenfaden, som reaktion på den nye aftale om finansloven for 2024, hvor der afsættes 290 millioner kr. over de næste fire år til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Pengene indgår i en pulje, der skal gå til de 10 % af kommunerne med størst behov.

Pengene er en vigtig saltvandsindsprøjtning til PPR. De kan gøre en reel forskel for børn og unge i de kommuner, der får en håndsrækning nu”, siger Dea Seidenfaden og fortsætter:

Børn og unges mistrivsel er et alvorligt samfundsproblem, og vi har i årevis fortalt politikerne, at vi skal have forebyggelsen og behandlingen af mental mistrivsel og psykisk lidelse til at hænge langt bedre sammen i kommunerne. Det her er et rigtig godt skridt på vejen, fordi vi får bedre mulighed for at forebygge, at børn og unge får det psykisk svært. Samtidig ruller kommunerne fra næste år det nye lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge ud, og det betyder, at vi kan behandle langt flere. Så begynder det virkelig at batte, fordi kæderne hænger sammen, og familierne forhåbentligt vil opleve, at de ikke cykler rundt i systemet uden at få hjælp”, siger Dea Seidenfaden.

Dansk Psykolog Forenings forperson påpeger, at puljen også bør hjælpe kommunerne med at sikre en tilstrækkelig psykologdækning i PPR.

Vi ser, at særligt kommunerne i yderområderne kan have svært ved at rekruttere og fastholde psykologer I PPR. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at man også ser på, hvordan vi kan lappe nogle af de huller, der er i landkortet”, siger hun.

Pengene i puljen kommer ikke alle kommuner til gavn, da de er målrettet de 10 procent kommuner med størst behov for flere hænder. Det er væsentligt at holde sig for øje, mener Dea Seidenfaden:

Det er absolut ikke fordi, der ikke også er udfordringer for børn og unge i de øvrige kommuner, som ikke får penge i denne ombæring. Men i de kommuner, der får pengene, håber jeg, at vi kommer til at se en reel forbedring. Samtidig er det klart, at vi er nødt til at holde nøje øje med hele området, for antallet af børn, der har brug for hjælp, er steget markant alle steder” siger hun.

For yderligere kommentarer
Dansk Psykolog Forenings pressetelefon: 4412 9791