DP: Nyt tilbud til børn og unge i mistrivsel kan hjælpe hurtigt og tæt på hverdagen

Publiceret 29.11.2023 Pressemeddelelse

Forperson Dea Seidenfaden

Børn og unge i mistrivsel får fremover et nyt tilbud i alle landets kommuner. Fra næste år skal alle landets kommuner i samarbejde med børne og ungdomspsykiatrien opbygge et nyt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel og/eller med tegn på psykisk lidelse.

Nu offentliggør Sundhedsstyrelsen tilbuddets faglige rammer, der bl.a. lægger op til, at det primært er autoriserede psykologer og psykologer på vej mod autorisation der varetager screening og behandlingen af børnene og de unge. Tilbuddet vil målrettes børn og unge mellem 6-18 år og kræver ingen henvisning. Tilbuddet sammensættes, så familierne hurtigt møder en psykolog med faglig viden om børn og unges udvikling, så det hurtigt bliver afklaret, hvor alvorligt barnets symptomer er og hvilken behandling barnet har behov for.

Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykolog Forening roser det nye tilbud:

Vi tror grundlæggende på, at det nye tilbud kan få stor betydning for de mange børn og unge som har angst, bekymring, tristhed, uro, forstyrrede tanker om krop og mad mm. I det nye tilbud kan vi sikre hurtigere og mere ensartet hjælp, vi kan behandle uden at stille konkrete diagnoser, og vi kan sikre at børn og unge ikke skal vente på at blive ”dårlige nok” til at blive henvist til psykiatrien. Det nye tilbud lukker et hul i den ”kæde” der er mellem PPR og psykiatrien, og vi skaber et højt fagligt behandlingstilbud, som er tilgængeligt for de børn, unge og familier, der har behov”, siger hun.

I en ny undersøgelse blandt kommunalt ansatte PPR-psykologer svarer 86 procent af de kommunalt ansatte, at der er flere børn, der har brug for hjælp i PPR sammenlignet med for få år siden. Samtidig vurderer 74 procent af psykologerne, at børnenes psykiske udfordringer er blevet mere alvorlige sammenlignet med for få år siden.

Der er ingen tvivl om, at vi står med en brændende platform ude i kommunerne, og jeg glæder mig til at se tilbuddet blive implementeret og gøre gavn for de mange familier, der har oplevet at hjælpen kom for sent eller var svær at finde”, siger Dea Seidenfaden.

Folketinget skal nu vedtage den faglige ramme. Kommunerne skal begynde implementeringen i første halvår af 2024, og tilbuddet forventes at være fuldt implementeret i 2026.

Læs Sundhedsstyrelsens faglige ramme

For yderligere kommentarer

  • Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykolog Forening 26 12 58 96
  • Anne Randby Toft, pressechef 24 20 04 30