DP står klar til at hjælpe regeringen med at nytænke psykologsystemet

Publiceret 05.01.2023 Af nyhedsredaktionen

Regeringen ønsker at modernisere psykologsystemet. Dansk Psykolog Forening er enige i behovet for tilpasninger og håber at blive inviteret med i arbejdet.

Den nye regering har planer om at modernisere psykologsystemet. Det fremgår af det regeringsgrundlag, som blev præsenteret i december, og i Dansk Psykolog Forening bydes ambitionen velkommen.

”Grundlæggende er vi enige i, at der behov for at nytænkning, og vi er glade for, at området er på regeringens radar,” siger formand, Eva Secher Mathiasen.

Dansk Psykolog Forening har længe arbejdet for at få ændret bekendtgørelsen om tilskud til psykologbehandling, fordi den i sin nuværende form udgør en barriere for, at psykologerne kan være en velintegreret del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Den anbefaling, håber Eva Secher Mathiasen, at den nye SVM-regering indtænker i moderniseringen:

”Hvis vi tilpasser bekendtgørelsen rigtigt, kan det give grobund for at tættere og mere integreret samspil mellem psykologerne, almen praksis, privatpraktiserende psykiatere og regionspsykiatrien, når det er relevant for patientens udbytte af behandlingen. F.eks. fordi det kan give os bedre mulighed for at dele viden og drøfte behandlingsforløb. Psykologerne vil rigtig gerne være med til at sikre, at patienterne får mere gnidningsfrie forløb med kortere ventetid og behandling af høj kvalitet. Det står bekendtgørelsen af og til i vejen for,” siger hun.

Eva Secher Mathiasen peger desuden på, at det er nødvendigt at tage livtag med de lange ventetider på at komme til psykolog, når området skal moderniseres.

”Der er bekymrende, at så mange i dag venter og venter på at få den hjælp, de har brug for– med risiko for at få det værre imens. Økonomien i ordningen skaber desværre en flaskehals, som også frustrerer psykologerne. Det appellerer jeg virkelig til, at regeringen gør noget ved.”

Håber, at regeringen vil lytte til psykologernes viden og anbefalinger

Det er få linjer, regeringen beskriver den varslede moderniseringen med i sit regeringsgrundlag. Konkret står der på side 19 i den 63 sider lange tekst:

”Der gennemføres desuden en gennemgribende modernisering af psykologsystemet, så det matcher det ændrede sygdomsbillede, hvor flere lider af angst og depression, og så patienterne sikres egentlige rettigheder til hurtig behandling. Styrkede digitale tilbud og geografisk tilgængelighed indgår som væsentlige parametre i moderniseringen.”

Eva Secher Mathiasen peger på, at vi endnu ikke ved, præcist, hvad de formuleringer dækker over. Men hun håber, at regeringen vil lytte til Dansk Psykolog Forenings anbefalinger og desuden invitere psykologerne med til bordet, når ambitionen skal omsættes til virkelighed.

”Det bliver spændende at se, hvordan regeringen helt konkret vil føre moderniseringen ud i livet. Psykologerne bidrager meget gerne med viden og sparring, for vi er helt enige i behovet for at sikre hurtig behandling til mennesker med psykiske lidelser. Samtidig er det afgørende, at de valgte løsninger understøtter kvaliteten i behandlingen på baggrund af de specialiserede kompetencer, som psykologerne har. Det hjælper vi gerne med at sikre,” siger hun.