DP vinder to sager om ligebehandling, der udløser godtgørelse til medlemmerne

Publiceret 12.01.2022 Af Jørgen Andersen og Caroline Tiklev

Graviditet er ikke en lovlig årsag til at fravælge en potentiel medarbejder. Det måtte en leder sande, da hun opslog en stilling, der var lovet til en gravid vikar. En anden leder problematiserede grundløst en psykologs kompetencer, der som konsekvens af sin graviditet blev fravalgt til en fast stilling.

Ifølge ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder på grund af graviditet. Ligebehandlingsloven beskytter nemlig medarbejdere mod forskelsbehandling blandt andet i forbindelse med medarbejderens graviditet, barsel, forældreorlov og adoption.

Beskyttelsen omfatter bl.a. et forbud mod afskedigelse på grund af graviditet eller barsel, som indebærer, at arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at opsigelsen hverken helt eller delvist er begrundet i medarbejderens graviditet eller barsel.

Medlem bliver lovet en fast stilling i en kommune

I efteråret 2021 førte DP en ligebehandlingssag for et medlem, som var ansat i et barselsvikariat i knap et år i en kommune. Under ansættelsen havde lederen flere gange sagt til psykologen, at hun gerne ville beholde hende, og at hun derfor ikke skulle søge andre stillinger. Der ville sikkert komme en ledig fast stilling på et tidspunkt. Midt i vikariatet oplyste psykologen til lederen, at hun var gravid.

Efter at medlemmet havde oplyst lederen om, at hun var gravid, blev der slået en fast psykologstilling op. Da psykologen spurgte, om hun skulle søge stillingen, oplyste lederen i en mail, at hun ikke ville få stillingen, idet psykologen alligevel om en måned skulle på barselsorlov og dermed være på orlov det næste års tid.

Herefter kontaktede medlemmet DP, som gik ind i sagen. Der var tale om overtrædelse af ligebehandlingsloven, idet arbejdsgiveren havde oplyst, at hun ikke ville få stillingen på grund af barsel. Sagen endte med, at medlemmet fik en godtgørelse på kr. 40.000.  Praksis på området er kr. 25.000.

Arbejdsgiver indgår forlig efter manglende dokumentation

Et medlem var ansat i en midlertidig stilling i staten. Der var 3 midlertidige stillinger i afdelingen, og i forbindelse med ansættelsen havde ledelsen sagt til psykologen og de to andre medarbejdere, at de kunne regne med at blive fastansat, hvis stillingerne blev faste.

Da stillingerne blev slået op som faste stillinger, var psykologen i mellemtiden blevet gravid. Stillingerne blev besat med den ene af de midlertidige ansatte, den anden midlertidige ansatte havde ikke søgt en fast stilling, og den gravide psykolog fik afslag. I stedet valgte arbejdsgiveren at ansatte en helt nyuddannet psykolog, der ikke havde samme kompetencer som den gravide psykolog.

Arbejdsgiver gjorde i sagen gældende, at der havde været problemer med psykologen under ansættelsen. Som følge heraf bad DP om aktindsigt i personalesagen. Der var ingen dokumentation af arbejdsgivers påstande i personalesagen.

DP anlagde sagen i Ligebehandlingsnævnet, og sagen endte med, at arbejdsgiver og foreningen indgik et forlig med betaling af en godtgørelse på 25.000 kr. som er i overensstemmelse med praksis.