Drabene i Field’s kalder på massive investeringer

Publiceret 12.07.2022 Debatindlæg i Politiken Forfattere: Dea Seidenfaden, Mads Engholm, Merete Nordentoft, Torben K. Hollmann, Camilla Rathcke og Nina Tejs Jørring, hhv. Dansk Psykolog Forening, Bedre Psykiatri, Dansk Psykiatrisk Selskab, Social- og Sundhedssektoren, FOA, Lægeforeningen og Børne- og Ungdomspsykiatri

Drabene i Field's kalder på massive langsigtede investeringer i psykiatrien, ikke lappeløsninger og kortsigtet politisk handlekraft.

Drabene i Field’s kalder på massive langsigtede investeringer i psykiatrien, ikke lappeløsninger og kortsigtet politisk handlekraft.

Vi har heldigvis været forskånet for kortsigtet symbolpolitik efter tragedien i Field’s. I stedet har der rejst sig et bredt seriøst politisk krav om, at forhandlingerne om den længe ventede 10-årsplan snart kommer i gang. Det skal der lyde en stor hjertelig tak for. Kæmpe ros til politikerne for at holde fast i 10-årsplanen og Sundhedsstyrelsens faglige oplæg som den vigtigste løsning på psykiatriens problemer.

Vil 10-årsplanen og gennemførelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger forhindre, at mennesker med psykisk sygdom begår vold og drab i fremtiden? Et langt stykke af vejen, ja, for mennesker med psykisk sygdom er ikke farlige. Hvis vi hører deres råb om hjælp, giver dem den behandling, de har brug for, og lytter til deres pårørende, så kan vi undgå langt de fleste af de situationer, der fører til vold.

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg er solidt underbygget og grundigt gennemarbejdet. Og fremfor alt er det et oplæg, som vil hjælpe de mennesker, det handler om: de mennesker, der er ramt af sygdom – præcis som politikerne besluttede sig for, da de kastede sig over den nedslidte kræftbehandling i 90r´nee. Og ligesom kræftområdet bliver det dyrt, svært og langvarigt, men det kan lykkes. Ikke alle kan blive raske, men med bedre behandling, mere terapi, stærkere hjælp i det nære og bedre inddragelse af de pårørende kan langt de fleste få et godt liv med kærlighed, indhold og fællesskab. Når flere får det bedre, får hele samfundet det bedre, fordi flere kan bidrage, betale skat og undgå korte og lange sygdomsperioder.

DET ER NU, vi har chancen. På tværs af faglige organisationer, patient- og pårørendeforeninger og politikere er der historisk enighed og sammenhold. Så hvis politikerne fastholder deres beundringsværdige krav om langsigtede løsninger, og hvis deres betalingsvilje overlever sommerferien, kan de allerede i det kommende efterår vedtage en plan, der én gang for alle løfter psykiatrien ud krisen.