Eva Secher Mathiasen takker af som formand

Publiceret 19.06.2023 Af redaktionen

Som formand for Dansk Psykolog Forening over mere end 11 år har Eva Secher Mathiasen sat store aftryk på foreningen, bidraget til at rejse stor opmærksomhed om psykisk sundhed i samfundet og drevet adskillige store politiske resultater frem.

Efter mere end 11 år i spidsen for Dansk Psykolog Forening, stopper formand Eva Secher Mathiasen. Hun tiltræder d. 8.8 som direktør for Mændenes Hjem.

Som formand gennem fire perioder har Eva Secher Mathiasen sat store aftryk på foreningen og båret psykologernes perspektiv klart frem i samfundsdebatten.

Der har været vigtigt for mig at rejse større opmærksomhed om psykisk sundhed og trivsel, reducere tabu omkring psykiske lidelser og holde fast i den vigtige samtale om, hvilke krav vi stiller til livet, og hvilket ansvar vi sammen har for fællesskabet. Det er vi i den grad lykkedes med at flytte positivt på, og det er jeg virkelig glad for,” siger Eva Secher Mathiasen.

Psykologerne i det sammenhængende sundhedsvæsen

De politiske resultater er også fulgt med, så mange psykologer i dag har bedre muligheder for at bruge deres faglighed til gavn for samfundet, end de havde for et årti siden.

Eva Secher Mathiasen er blandt andet stolt af at have fået ændret vejledningen til psykiatriloven, så psykologer i psykiatrien i dag har langt bedre muligheder for at være med til at tilrettelægge behandlingen idet overlæger nu har mulighed for fuld og helt at delegere ansvaret for en behandlingsplan til en psykolog. Ligesom hun fremhæver den nylige aftale om praksisoverenskomsten som en sejr, fordi dens modernisering indebærer, at psykologerne nu er en endnu mere integreret del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

Mange års fokuseret arbejde har banet vejen for, at der lige fremme venter endnu flere vigtige fremskridt i og omkring indsatserne for bedre mentale sundhed i Danmark:

Sammen med mange andre aktører på tværs af organisationer har vi i årevis kæmpet for at få et velfungerende og lettilgængeligt tilbud til børn og unge i mistrivsel eller med tegn på psykiske lidelser, og at kommuner og regioner i langt højere grad samarbejder om at løfte opgaverne. Nu er det endelig på vej, og det er så afgørende for de børn og unge, der har brug for at få den rette hjælp i rette tid. Samtidig er psykiatrien for alvor kommet på politikernes radar. Som én, der var med til at forme den første psykiatriplan i 2013, har jeg en stor forhåbning om, at den kommende plan bliver den, der virkelig løfter sektoren. Vi har nu et meget konkret fagligt oplæg til handling, som der er stor og bred opbakning til. Må den opbakning vare ved og udmønte sig i handling,” siger Eva Secher Mathiasen.

En særlig tak ønsker Eva Secher Mathiasen ved sin afgang som formand at sende til de mange psykologer i Danmark:

Jeg er så stolt af vores stand. Psykologerne er en afgørende motor, for alt, hvad vi gør i foreningen. Hver gang jeg møder psykologer i praksis, er det tydeligt, at professionen og fagidentiteten ligger dem nært. De er drevet af at levere høj og forskningsbaseret kvalitet, og de bidrager på mangfoldig vis til at løse væsentlige opgaver i vores samfund. Fra vågenoperationer til HR – paletten er bred, men engagementet på tværs forbilledligt højt,” siger hun, og fortsætter:

Også tak til sekretariatet i Dansk Psykolog Forening. Et hav af drøndygtige medarbejdere er forudsætningen for, at vi kan lykkedes med at sikre, at psykologerne får de bedst mulige rammer for at løfte deres del af opgaven mod et bedre samfund med gode vilkår for, at alle kan leve et sundt liv i trivsel. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de vil drive det arbejde sikkert videre, og jeg overlader trygt roret Dea Seidenfaden.”

Om Eva Secher Mathiasen

Eva Secher Mathiasen var formand Dansk Psykolog Forening fra 2012-2023 og tiltræder i august som direktør for Mændenes Hjem. Hun er aut. Psykolog, Master of Business Development og har tidligere arbejdet som psykolog på retspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Hun har desuden været engageret i frivilligt arbejde og besat en lang række udvalgs-, råds- og bestyrelsesposter.