Fagetisk case: Ung kvinde søger behandling for angst

Publiceret 07.03.2023

Casen her kan benyttes til en diskussion eller gennemgang af fagetik og etiske dilemmaer. Benyt materialet til samtaler med kollegaer, medstuderende eller lignende.

Case om etik og etiske dilemmaer

Formål

Målet er at give anledning til samtaler og diskussion af hvordan de etiske principper for nordiske psykologer kan udfolde sig i praksis. Casen er fiktiv og er udviklet af Komité for Etik til formålet.

Psykologer har pligt til at reflektere over og følge almindelige etiske principper i deres praksis. Nordiske psykologer har udviklet egne fagetiske principper, der i hele Norden benyttes til at vejlede og understøtte etisk refleksion i komplekse situationer, hvor den almene etik ikke giver tilstrækkelig vejledning.

Case

Ung kvinde søger behandling for angst

En kvinde Sille på 27 år har været hos sin læge, fordi hun lider så forfærdeligt at eksamensangst, og det forhindrer hende i at afslutte sin uddannelse. Hun har af samme grund været sygemeldt i perioder og kan ikke få dispensation på uddannelsen længere. Lægen opfordrede hende til at søge psykologhjælp, og hun er for 14 dage siden endelig kommet i kontakt med en psykolog, Ralf, der havde mulighed for at tilbyde en samtale i dag kl. 14. Sille har oplyst psykologen om sin problemstilling.

Sille vil altid gerne være præcis, så hun møder frem kl. 13.45 og sætter sig i det lille venteværelse. Hun tjekker på uret, der hænger på væggen, at hun er fremme i god tid. Hun kan hele tiden høre uret tikke.

Se videoen nedenfor, der viser forløbet og dialogen mellem Sille og psykologen Ralf. Diskutér efterfølgende spørgsmålene nævnt i og under videoen. (videoen varer ca. xx minutter).

Den første kontakt mellem klient og psykolog kan have stor betydning for gensidig forventningsafstemning forud for et behandlingsforløb og etableringen af den nødvendige samarbejdsrelation.

Den illustrerede case, der er baseret på en virkelig hændelse, giver mulighed for at reflektere over, hvordan situationen og mødet opleves henholdsvis for klienten og psykologen. 

Spørgsmål om de etiske principper

  • Hvilke tanker gør du dig om, hvad der videre sker med Sille – hvad gør hun herfra?
  • Hvad tænker du om psykologens tilgang til mødet med Sille?
  • Er der etiske dilemmaer i spil i forhold til psykologens håndtering af kontakten?
  • Hvilke etiske principper finder du især kan være relevante?

Print samtale mellem klient og psykolog (.pdf)

De fire fælles etiske principper for nordiske psykologer

1. Respekt
Handler om fortrolighed og tavshedspligt, informeret samtykke og om valgfrihed og selvbestemmelse.
2. Kompetence
Handler om etisk bevidsthed, om kompetence og kompetenceudvikling og om begrænsninger i metode og rammebetingelser.
3. Ansvar
Handler om ansvar og udvidet ansvar, undgåelse af misbrug og skade, håndtering af etiske dilemmaer og om kontinuitet i ydelser.
4. Professionel integritet
Handler om redelighed og tydelighed og om interessekonflikter og udnyttelse i den professionelle relation.
Etik i psykologifaget

RÅDGIVNING fra DP's Komité for Etik


Har du spørgsmål eller søger du rådgivning om etik eller et etisk dilemma?
(Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Psykolog Forening)

Telefonrådgivning onsdage og torsdage kl. 8:00 – 9:00 | Tlf.: 92 44 94 81
Eller skriv en mail:

Kontakt rådgivningen om etik