Videovejledninger om at håndtere corona

DP's corona-ekspertpanel har produceret en række videoer, som sætter fokus på, hvordan psykologer balancerer i krydsfeltet mellem organisations- og krisepsykolog. De handler om: Belastningsreaktioner & omsorgstræthed hos sundhedspersonale; Organisations- og krisepsykologi i et forebyggende perspektiv og positive læringspunkter i forbindelse med lockdown

Særligt for ansatte i sundhedsvæsenet

Gode råd til, hvordan du passer på dig selv

Lær at være opmærksom på farebelastninger

Gode råd til arbejdspladsens medarbejdergrupper

Gode råd til hvordan vi håndterer sekundære kriser, konflikter og mistillid