Flere kan søge ydernummer fremover

Publiceret 02.05.2023 Af nyhedsredaktionen

Det bliver enklere at søge om ydernummer for psykologer. Kravene er ændret, og der kommer større fleksibilitet i ansøgningsprocessen, som også bliver digitaliseret. Og så er det ikke længere en forudsætning for at få ydernummer, at psykologen har konkret erfaring med at drive privat praksis.

Med den nye praksisoverenskomst, der træder i kraft 1. juli, er der aftalt væsentlige ændringer i proceduren for at søge og tildele ledige ydernumre. Den nye procedure er en del af det samlede aftaleresultat, der netop er forhandlet på plads. Se hele aftalen (pdf)

Ny procedure for at tildele ydernummer giver nye muligheder

Kapaciteten i psykologordningen er under pres. Det er væsentligt, at der er let og lige adgang til psykologbehandling i hele landet, ligesom det er væsentligt at sikre kapaciteten i ordningen. Det er pt. i stigende omfang en udfordring at besætte ledige ydernumre i flere regioner.

Det er væsentligt at sikre, at det er tilgængeligt og attraktivt for ydernummer-psykologerne at søge ind i ordningen, ligesom det er væsentligt at regionen kan slå ydernumre op der hvor der er et regionalt behov og når der er et regionalt behov.

Ændringer

  • Indtil nu har bedømmelsesudvalget tildelt ydernummer til den mest erfarne ansøger. Fremover kan regionen selv vælge blandt alle kvalificerede ansøgere, hvem der får tildelt ydernummer.
  • Tidligere skulle psykologen dokumentere erfaring med privat praksis. Det er også aftalt, at det ikke længere er en forudsætning for at få ydernummer, at ansøgeren har erfaring med at drive privat praksis.

Fakta om ydernummer

Ydernumre bliver opslået ud fra specifikke krav til deres geografiske placering inden for regionerne. Der er ledige ydernumre 2 gange om året, hvor autoriserede psykologer har mulighed for at søge ledige ydernumre i de fem regioner. Næste gang er 25. august 2023.