Flere vil være psykologer

Publiceret 28.07.2022 Af Caroline Tiklev

Psykologi er blandt de 25 uddannelser med størst studieoptag. Tillykke til de 828 nye studerende på psykologi-studierne på de danske universiteter. Det er en glædelig nyhed, siger DP’s fung. formand Dea Seidenfaden, der påpeger vigtigheden af psykologernes bidrag til løsningerne på mange af de store samfundsudfordringer.

Stabil høj interesse for at læse psykologi

Trods stort fald i antallet af optagne studerende, og at færre vil velfærdsuddannelserne, så er interessen for at læse psykologi stabil. Sidste år søgte 3.430 ind på psykologi på tværs af landet. I år har 3.395 søgt ind på psykologi alene i København, der kræver et gennemsnit på 11. På Syddansk Universitet og i Aalborg kræver det et snit på 10,5 at komme ind på kvote 1.

Blandt de 25 største uddannelser med størst studieoptag

Uddannelsen er blandt de 10, der kræver det højeste gennemsnit for at blive optaget via kvote 1. På psykologi er der samlet set optaget 828 nye studerende, og uddannelsen er dermed blandt de 25 største uddannelser i Danmark, der har optaget flest studerende.

Samfundet har brug for psykologer

Det er en rigtig god nyhed, at de unge gerne vil være psykologer. Psykisk sundhed i bred forstand har en enorm betydning for samfundets sammenhængskraft, og vi har brug for har brug for psykologien, psykologer og psykologisk indsigt mere end nogensinde før.

Fung. formand for Dansk Psykolog Forening Dea Seidenfaden glæder sig over de flere end 800 nye studerende.

Tillykke til alle jer der er kommet ind. Der er brug for jer. Vi lever i en tid, hvor vi skal finde nye løsninger på mange af samfundets udfordringer. Psykologerne har en bred og tværvidenskabelig faglighed, der klæder dem fantastisk godt på til at bidrage med perspektiver i organisationer, på arbejdspladser, i udviklingen af nye teknologier og selvfølgelig i mødet med børn, unge og voksne, der har brug for hjælp. Alt for mange mennesker i vores samfund mistrives og vi har en 10 årsplan for psykiatrien på vej, hvor psykologerne er en stor del af løsningen. Psykologien rummer i det hele taget mange muligheder for de kommende psykologer.”

”Ledigheden for psykologer er i øvrigt historisk lav. Blot 2 % er ikke i arbejde efter 2 år, og psykologifagligheden er efterspurgt og anerkendes som attraktiv i løsningen på samfundets problemer”, slutter Dea Seidenfaden.