Fremover tæller specialpsykologuddannelsen med som specialistuddannelse

Publiceret 08.08.2023 Af nyhedsredaktionen

Fremover tæller specialpsykologuddannelsen med i retningslinjerne om maksimalt to specialistuddannelser. Med virkning fra 1. januar 2024 kan du ikke længere få godkendt specialistuddannelse nr. 2, hvis du er uddannet som specialpsykolog eller er under uddannelse til specialpsykolog. Her får du begrundelsen.

Derfor tæller specialpsykologuddannelsen med i retningslinjerne om maksimalt to specialistuddannelser

Ud fra et mål om at værne om specialistuddannelsernes uddannelseskrav, besluttede specialistuddannelsesudvalget i maj 2021, at kandidater fremover skal vælge, om en af de to maksimale specialistretninger skal udgøres af en eventuel specialpsykologuddannelse.

Denne beslutning træder endeligt i kraft fra 1. januar 2024. Det betyder, at ansøgninger om godkendelse af specialistuddannelse nr. 2 afvises, hvis du er uddannet specialpsykolog eller aktuelt er under uddannelse til specialpsykolog fra denne dato.

Specialistuddannelsernes specialisering er forankret i den enkelte psykologs praksis. Teoretisk kan der være betydelige overlap mellem indholdet i forskellige specialer. Dette skal dog ikke forveksles med at du derved opnår specialisering i adskillige af de tværgående teoretiske specialer, da det er den specifikke kobling imellem teori og ens praksis, der skaber selve specialiseringen.

Specialpsykologuddannelsen giver teoretisk merit til meget store dele af indholdet af specialistuddannelserne i Psykopatologi, Psykoterapi, Sundhedspsykologi og Klinisk børne- og ungepsykologi. Dette har skabt den udfordring, at kandidater har haft mulighed for at opnå en specialistgrad, men med en meget kort involvering i en konkret specialistuddannelse.

I retningslinjerne kan du se de konkrete præciseringer af muligheden for merit fra 1. specialistuddannelse versus specialpsykolog til 2. specialistuddannelse. Selvom du som ansøger måtte have store dele af din gennemførte uddannelse, der indholdsmæssigt kan godkendes i forskellige specialistuddannelser, er det altså sådan, at volumen af den gennemførte teori, supervision og praksis samlet set skal afspejle, at der er tale om selvstændige uddannelsesforløb, der kvalificerer til et specifikt fagområde.

Specialistuddannelserne

Dansk Psykolog Forening har en fælles ambition og opgave i at fastholde, at specialistuddannelserne også i fremtiden reflekterer selvstændige og højspecialiserede uddannelsesforløb, der udgør en hjørnesten i psykologernes arbejdsliv.