Gode lønsatser for psykologer er sikret i ny aftale med Styrelsen for Patientklager

Publiceret 15.09.2022 Af nyhedsredaktionen

Det er en rigtig god idé at beregne din løn og dine timer, hvis du er eller bliver ansat som sagkyndig psykolog i Styrelsen for Patientklager. En ny aftale sikrer dig nemlig en god lønsats ved tre timers ugentligt arbejde - der svarer til overenskomsten mellem Finansministeriet og speciallægerne i staten, men du skal gøre op med dig selv, hvad der bedst kan svare sig.

Dansk Psykolog Forening har indgået en ny aftale med Styrelsen for Patientklager med virkning fra 1. oktober 2022. Det er aftalt, at sagkyndige psykologer ansættes og får løn svarende til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger mv. i staten, herunder protokollat om Speciallægekonsulenter.

Ansat – 3 timer om ugen giver den højeste løn

Hvis du er ansat i højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år, bliver du pr. 1. oktober 2022 aflønnet med 675,75 kr. pr. påbegyndt time, og du får feriegodtgørelse på 12,5% (84,47 kr.) efter ferielovens bestemmelser. Timelønssatsen bliver løbende reguleret.

Styrelsen for Patientklager indbetaler løbende den optjente feriegodtgørelse til FerieKonto.

En anden mulighed er, at du aftaler et gennemsnitligt timeantal pr. uge, som lønnen beregnes efter – og at du således holder ferie med løn.

Hvis du er ansat mere end tre timer ugentligt i gennemsnit, bliver din løn udregnet efter protokollatets bilag 1, § 4, stk. 9, hvilket betyder en lavere sats.

  • 0 – 3 timer = 675,75 kr. pr. time + feriegodtgørelse
  • 4 – 9 timer = 457 kr. pr. time + feriegodtgørelse
  • 10 – 15 timer = 478 kr. pr. time + feriegodtgørelse

Konsulenthonorering – Ingen feriegodtgørelse

Ifølge Styrelsen for Patientklager er det også muligt at afregne efter faktura, hvis du arbejder som konsulent og dermed ikke er ansat. Her er timelønnen pr. 1. oktober 2022, 675,75 kr. pr. time uden feriegodtgørelse. Til gengæld beholder du den samme sats uanset hvor mange timer, du arbejder for styrelsen.

  • Ubegrænsede timer = 675,75 kr. pr. time

Spørgsmål til aftalen?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte konsulent Helle Berit Jungersen i Dansk Psykolog Forening