Gode takter i skoleudspil – men hold fast i titelbeskyttelsen

Publiceret 12.10.2023 Af nyhedsredaktionen

Regeringens skoleudspil indeholder gode tanker om, hvordan vi sikrer bedre trivsel og læring for elever. Men det er vigtigt at holde fast i psykologernes titelbeskyttelse, hvis man udvikler efteruddannelse for lærere og pædagoger.

Forperson Dea Seidenfaden, Dansk Psykolog Forening

 

Onsdag præsenterede regeringen sine forslag til forandringer af folkeskolen, og det nye skoleudspil rummer mange gode tanker om, hvordan vi sikrer bedre trivsel og læring for alle elever.

En stor del af regeringens udspil kredser om forslag, der skal gøre skolegangen bedre for de fleste børn og unge gennem mere frihed under ansvar for de enkelte skoler og skolebestyrelser, mere praktisk undervisning og flere valgfag til de ældste elever, og en styrkelse af fagpersonernes indflydelse på opgaveløsningen. En anden del af regeringens udspil drejer sig om en udvikling af de muligheder for at forebygge uro og mistrivsel gennem bl.a. en styrkelse af kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR), som er den største arbejdsplads for psykologer i Danmark.

Vi står med et stort samfundsproblem, hvor mange børn mistrives og ikke kan rummes i folkeskolen, som den ser ud i dag. Det er helt, helt afgørende, at vi forebygger så meget, vi overhovedet kan, men også er i stand til at se og hjælpe de børn, der har brug for hjælp,” siger Dea Seidenfaden, forperson for Dansk Psykolog Forening, og uddyber:

Vi er sammen med en række andre aktører i gang med at etablere grundlaget for et lettilgængeligt tilbud i alle kommuner med behandling til børn og unge med tegn på mistrivsel og lettere psykisk lidelse. Derfor ser vi positivt på regeringens ønske om, at PPR fremover ligeledes skruer op for det forebyggende fokus og netop understøtter børns fællesskaber og hverdagsliv. En del af øvelsen her er at få faglighederne til at spille godt sammen i fremtidens PPR – herunder at sikre, at psykologerne kan bruge mere tid på børn og familier – og mindre tid bag skrivebordet”, siger Dea Seidenfaden.

Regeringen ønsker desuden etablere en ny pædagogisk psykologisk overbygning til lærere og pædagoger for at klæde dem bedre på i en inkluderende folkeskole. Dansk Psykolog Forening bakker op om en stærk tværfaglig organisering i PPR og om efteruddannelse til lærere og pædagoger, men ”psykologtitlen” bør ikke være i spil, understreger Dea Seidenfaden.

”Der har været ønsker om, at lærerne kunne kalde sig ”skolepsykologer” med den nye overbygning. Men psykologernes titel er beskyttet, så den går ikke. I bund og grund handler det om at vi skal pulje vores fagligheder, styrke det vi som psykologer, lærere og pædagoger kan sammen, så vi kan sikre, at hele kæden hænger sammen for de børn og unge, der har behov for hjælp”, siger hun.