Godt og tiltrængt at regeringen vil løfte psykiatrien

Publiceret 16.10.2023 Af nyhedsredaktionen

Dansk Psykolog Forening byder regeringens planer for at løfte psykiatrien velkommen og glæder sig over det særlige fokus på den trængte børne- og ungepsykiatri.

Psykiatrien skal prioriteres med 400 millioner kr. ekstra på årets finanslov og have et varigt løft. Sådan lød det torsdag fra sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde, da hun fremlagde regeringens planer på området.

Det er godt og tiltrængt, mener Dansk Psykolog Forenings forperson Dea Seidenfaden, der er særligt glad for, at regeringen i sit udspil har fokus på den trængte børne- og ungepsykiatri.

”Vi er nået til et uholdbart sted, hvor alt, alt for mange børn, unge og deres familier får hjælp for sent, og hvor familierne bliver så maste, at hverdagen ikke hænger sammen. Derfor har jeg store forhåbninger til, at vi nu kan løfte børne- og ungdomspsykiatrien. En af de ting jeg er særligt glad for, er sundhedsministerens ønske om, at børn og unge kan få hjælp med det samme, fx med samtaleterapi, når de opsøger psykiatrien – så hjælpen kommer før, de har været igennem en lang udredning. Man kan godt hjælpe med fx psykologbehandling og hjælp og støtte til forældrene, før man har alle diagnosekoder. Det har vi i Dansk Psykolog Forening ønsket os længe” siger hun.

Af andre positive elementer i planerne kan blandt andet nævnes prioriteringen af penge til at lette adgangen til og kapaciteten i børne- og ungepsykiatrien, samt opbygningen af et kommende lettilgængeligt og landsdækkende tilbud, der kan gribe børn og unge i psykisk mistrivsel og med tegn på psykisk lidelse tidligt.

Der arbejder i dag flere end 1200 psykologer i psykiatrien/den regionale psykiatri, og Dea Seidenfaden opfordrer til, at der skabes bedre rammer for, at deres – og de øvrige faggruppers – kompetencer kan komme i spil.

”Det er helt afgørende, at man politisk tænker tværfaglighed, tværfaglighed, tværfaglighed i det videre arbejde med at løfte psykiatrien. I dag er det desværre ofte ikke tid til netop den behandling, hvor flere fagligheder spiller sammen om at hjælpe patienten bedst muligt. Langt over halvdelen af psykologerne i psykiatrien oplever f.eks., at der er centrale tilbud, som terapi og tilbagemelding på udredning, som de ikke kan give. Det er helt forkert. At få tilbudt psykologbehandling i psykiatrien bør i min optik være en selvfølge!” siger hun,

Hun tilføjer om regeringens planer:

”Når alt det gode er sagt, så håber jeg, at regeringen også har øje for den virkelighed, der i øjeblikket rammer ude i psykiatrien. Stramme budgetter, ansættelsesstop og besparelser. Det er noget både patienter, pårørende og ansatte mærker i dag og i morgen. Derfor haster det med en plan, der skaber reelle forbedringer og sikrer flere hænder. Ellers ender vi det gale sted,” siger Dea Seidenfaden.