Hvad er motivationen bag selvdestruktiv adfærd?

v/ Bjarne Thannel, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi samt specialist i børnepsykologi

ISTDP (Intensiv Short Term Dynamic Psychotherapy) er en transdiagnostisk psykodynamisk terapiform, som har evidens i forhold til alle psykologiske problemstillinger herunder psykofysiologiske forstyrrelse, også kaldet funktionelle lidelser. Metoden har sit hovedfokus på de ubevidste faktorer bag en række symptomer samt personlighedsforstyrrelser. På workshoppen vil der blive set på rationalet bag metoden herunder det tilknytningsteoretiske fundament samt videoeksempler fra konkrete terapisessioner.

Denne behandlingsmetode kan opleves som ret udfordrende at indgå i, da terapeutens holdning typisk opleves som ikke-neutral, direkte, styrende og vedholdende. Fra første konsultation undersøges klientens følelser og hvor denne ubevidst håndterer følelserne eller undgår dem. Derefter identificeres og bearbejdes de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, så livslange selvdestruktive mønstre kan ændres.

Som deltager på workshoppen får du nye perspektiver til din kliniske tænkning som baggrund for valget af konkrete interventioner og indsigt i metoder inden for rammen af intensiv dynamisk korttidsterapi.

Bjarne, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt specialist i Børnepsykologi. Privatpraktiserende og Certificeret terapeut og træner fra the Institute for ISTDP Training and Research.