Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker med vedvarende og komplicerede sorgreaktioner?

v/Mai-Britt Guldin, psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi

Workshoppen indledes med en kort præsentation af ICD-11 sorgdiagnosen og muligheden for, at vi kan behandle den i psykologordningen. Formålet med workshoppen er at give dig som yder-nummerpsykolog indblik i et par af de psykoterapeutiske metoder, der har vist effekt i systematiske studier. Der vil på workshoppen blive arbejdet med en eksemplificerende case.

Når du går fra workshoppen, vil du have fået indblik i afprøvede psykoterapeutiske behandlingsmetoder til ICD-11 sorgdiagnosen, som du har mulighed for at arbejde videre med.

Mai-Britt har siden 2006 lavet forskningsprojekter indenfor palliativ indsats med fokus på tab, sorg, pårørende og psykisk lidelse med et overordnet tema om at forebygge lidelse og forbedre hjælpen til mennesker med kronisk og livstruende sygdom. Hun leder en forskningsenhed, hvor de forsker i livstruende syge og deres pårørende. Mai-Britt er ph.d., professor, forskningsleder og har skrevet flere bøger om sorgterapeutiske metoder, sorgintervention og forståelser af sorg. Hun har desuden arbejdet psykoterapeutisk med mennesker i sorg i over 20 år.