Kompensation for Store Bededag

Publiceret 11.01.2024 Af nyhedsredaktionen

Folketinget har besluttet at afskaffe Store Bededag, og som lønmodtager har du ret til en kompensation for den ekstra arbejdsdag.

Kompensationen er på 0,45 pct. af din løn. Efter loven kan tillægget på 0,45 pct. udbetales enten som en fast månedlig betaling eller som en engangsbetaling en eller to gange om året (hhv. måneds- og årsmodel).

Arbejdsgiveren kan vælge modellen, men i den offentlige sektor er der nogle gange mulighed for at træffe fælles beslutning. I staten og regionerne er der fælles anbefalinger, hvorimod KL ikke har samme mulighed for at ensarte praksis på tværs af kommunerne.

Det vi ved nu er, at:

  • På statens område har man lagt sig fast på en årsmodel. Tillægget udbetales to gange om året, i maj og august.
  • I regionerne har man lagt sig fast på en månedsmodel, dvs. pengene kommer løbende sammen med lønnen.
  • I kommunerne er det mere blandet. Så der skal du orientere dig lokalt om, hvad din kommune gør.

Hvis du er privat ansat skal du også spørge lokalt, hvis du ikke har fået information om hvilken model din virksomhed anvender.