Lønstigninger i staten, regionerne og kommunerne pr. 1. oktober 2023

Publiceret 01.09.2023 Af nyhedsredaktionen

Du stiger i løn d. 1. oktober 2023, hvis du er ansat i det offentlige. Lønstigningerne er en sidste del af overenskomstresultatet for 2021, der nu bliver udmøntet.

Er du ansat i en kommune er lønstigningen pr. 1. oktober 2023 på 1,25%. For en autoriseret psykolog på løntrin 8 svarer det til en månedlig lønstigning på lidt over 500 kr. pr. måned.

I regionerne stiger lønnen 0,48%. Er du ansat i en region og har en løn på 42.000 kr. om måneden, så stiger din løn altså ca. med 200 kr. pr. måned.

Staten har denne gang de mindste lønstigninger på 0,33%. Ved en løn på 42.000 kr. om måneden svaret det til en stigning på 140 kr. om måneden.

Den procentvise stigning i staten, regioner og kommuner varierer afhængig af, hvad der blev aftalt over overenskomstforhandlingerne i 2021. Størrelsen på den næste regulering skal aftales ved de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2024.

Du kan se alle de gældende lønninger pr. 1. oktober 203 for stat, region og kommune her: Løn takster og honorarer 1. oktober 2023.xls.xlsx (dp.dk)

Som medlem af Dansk Psykolog Forening kan du i øvrigt benytte vores lønberegner, hvor du kan tjekke lønniveauet inden for dit arbejdsområde. Du kan også tjekke lønnen inden for andre arbejdsområder og bruge den som et stærkt værktøj, når du forbereder lønforhandling eller søger nyt job.