Man kan sagtens bevare sin frihed, selv om man deler virksomhed

Publiceret 01.09.2018 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Det ligger i vores DNA at videndele. Vi er et fællesskab med vores klienter i centrum. Mød Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard var begge ansat som specialpsykologer i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Holbæk, da de besluttede sig for at sige deres job op og blive selvstændige.

Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard var begge ansat som specialpsykologer i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Holbæk, da de besluttede sig for at sige deres job op og blive selvstændige.

Ingen af dem havde tænkt sig, at de skulle være andre steder end ansatte i psykiatrien. Men da den faglige frihed fik trange vilkår, begyndte de at tale sammen om at søge andre veje.

– I starten handlede vores snakke mest om, hvordan vi kunne komme videre og søge andet arbejde end i psykiatrien. Men så begyndte vi at tale om vores drømme, og det vi egentlig godt kunne tænke os, og så vågnede ideen om at gå sammen som selvstændige, siger Berit Nøhr Roved.

Men til forskel fra mange andre psykologer var forestillingen om at gå solo aldrig en tanke, som faldt dem ind.

– Jeg har aldrig kunnet se mig selv gå ind i min egen lille biks, på mit eget kontor og spise min madpakke alene. Det har jeg aldrig haft lyst til, og derfor havde jeg også tidligere fejet tanker om at blive selvstændig af bordet og tænkt, at det skulle jeg da ikke, siger Rikke Klitgaard.

Om Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard

Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard tog springet ind på det liberale arbejdsmarked i foråret 2019. Sammen. Berit Nøhr Roved har været ansat indenfor psykiatrien siden 2004. Rikke Klitgaard siden 2007. De er begge autoriseret og uddannet som specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri.

Organisering &samarbejde from Dansk Psykolog Forening on Vimeo.

I gang med livet som selvstændig

Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard husker tydeligt, hvordan de sammen overtog lokalerne i Holbæk midtby. Den 15. marts 2019 lukkede de sig ind i nye lejede lokaler. Med sig havde de en bærepose med computere og to stole. De havde ingen kunder, som ventede på at blive lukket ind, og nul kroner i indtægt, til gengæld stod de med en masse udgifter.

– Vores model for hvordan man kommer i gang som selvstændig er nok ikke den, som står i bankernes anbefaling, smiler Rikke Klitgaard.

De havde 50.000 kroner til etableringsomkostninger. For dem indrettede de lokaler, og herudover havde de hver især sparet det, der svarer til tre måneders løn op. Ingen af dem så mulighed for at gå på deltid og have en overgangsperiode til livet som selvstændig.

– Jeg startede en måned før Berit. Den måned brugte jeg på at finde lokaler og oprette et CVR nummer. Det var svært at komme mere i gang, for Berit var i fuld galop på arbejdspladsen, og vi var jo begge fuldstændige blanke på, hvordan man starter virksomhed, fortæller Rikke Klitgaard.

Et koncept med en klar målgruppe

Gennem tiden i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Holbæk så Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard muligheder for, hvordan udrednings- og behandlingsprocesser kunne gøres mere smidige. Men som offentligt ansatte kunne de ikke handle på anden måde end at følge procedurerne indenfor et til tider tungt bureaukratisk system.

Frustrationen over at opleve sig fagligt indeklemt blev afløst af muligheden for at kunne arbejde anerledes og bedre som selvstændige – til gavn for barnet og den unge.

– Vi var vidne til, at ressourcestærke forældre gik galt i i systemet og bankede på døre, som de ikke nåede igennem. På daglig basis beskrev forældre, hvor hårdt og opslidende det var. Det var dér ideen om at blive selvstændig dukkede op.

En af de første dage efter at Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard havde åbnet døren til deres kliniklokaler i Holbæk midtby ringede telefonen, og efter kort tid havde de den første kunde i butikken.

– Jeg kan huske, at vi tænkte “hold da op, er det så nemt”. Men det var det så heller ikke. I den næste månedstid var telefonen rimelig tavs.

De næste uger brugte Rikke Klitgaard og Berit Nøhr Roved på at skrive tekster til deres hjemmeside.

Selvom deres psykologfaglige ydelser primært henvender sig til børn og unge, skulle hjemmesiden fx henvende sig til deres forældre. Til forældre, som har midler til at søge hjælp i privat regi.

– Vi gjorde os mange overvejelser omkring sprogbrug, mens vi skrev. Det skulle være tydeligt, at det er voksengruppen – forældre til børn, som vi henvender os til.

Vi indså, at vores mulighed for at tilbyde den bedste hjælp lå udenfor det offentlige system som selvstændige privatpraktiserende psykologer

Hjemmesiden forsvandt i skyerne

Den tid, de brugte på hjemmesidetekster, kunne have være prioriteret anderledes, erkender de to specialpsykologer. Men de havde brug for tid til at sige farvel til livet som lønmodtagere.

– Der var nogen, der sagde til os, at vi brugte lidt rigelig tid på den hjemmeside, og at den var teksttung. Men for os handlede det om at blive færdige – også oppe i hovedet – med at være lønmodtagere og finde ud af, hvad vi skulle tage med os fra vores tid i børne- og ungdomspsykiatrien? “Hvad var det, vi ville i vores biks? Hvilken faglighed og hvilke ydelser? Og hvad skulle vi tage for det?” forklarer Rikke Klitgaard.

De erkender begge, at de havde en noget naiv forestilling om, at kunderne ville begynde at dukke op, så snart de offentliggjorde deres hjemmeside. Men da de lancerede hjemmesiden, opdagede de, at det ikke skulle være så nemt.

– Vi trykkede på “udgiv”, og så erfarede vi jo, at der ikke skete noget som helst, griner Berit Nøhr Roved. Hjemmesiden lå jo bare deroppe et sted i skyen.

– Så blev vi enige om, at det nok var noget med Facebook og Linkedin, som vi skulle have gang i, husker Rikke Klitgaard.

Eksponering er nødvendigt som selvstændig

Hverken Rikke Klitgaard eller Berit Nøhr Roved havde en profil på Facebook, og ingen af dem bryder sig i virkeligheden om at blive eksponeret. Men de var ikke i tvivl om, at de ville forsøge sig med sociale medier. De besluttede sig også for at købe annoncer gennem google i håbet om, at deres virksomhed ville blive synlig.

– Vi havde fået hjælp til at lave hjemmeside gennem vores private netværk, og her var vi blevet præsenteret for googleannoncer, så vi vidste, at det ville kunne booste vores hjemmeside. Vi besluttede os derfor for at købe nogle annoncer og det hjalp, fortæller Berit Nøhr Roved.

Det at være digitalt tilstede var dog ikke nok til at eksponere deres psykologiske praksis i Holbæk og da en tidligere kollega i sommeren 2019 mindede dem om, at der var mange privatpraktiserende speciallæger, som ville være interesseret i at henvise til de to specialpsykologer, så satte de to psykologer gang i markedsføringen.

– De privatpraktiserende læger kan jo også have svært ved at nå igennem det offentlige system, hvis der fx skal laves en kognitiv udredning. Så vi fik printet foldere, og på den varmeste sommerdag cyklede vi rundt til læger i Holbæk og omegn og gjorde opmærksom på, hvad vi kunne tilbyde, fortæller Rikke Klitgaard.

Humor hjælper, når det går op ad bakke

I dag har Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard det, de kalder en god indtægt. Men de første fire måneder af livet som selvstændige forretningsdrivende var ikke altid nemme. Alligevel blev de to psykologer på intet tidspunkt sure eller irriterede på hinanden. Humøret var tværtimod højt, og det undrede de sig faktisk også selv lidt over.

– I opstartsfasen kom mange tidligere kollegaer forbi og drak kaffe. Efter sådan en eftermiddag med besøg kunne vi godt kigge spørgende på hinanden: “Er vi mon bare sådan nogle, som smiler hele vejen ud over kanten? Hvorfor bliver vi ikke urolige”? Hele vejen så vi os som de heldige, selv om det var vores tidligere kollegaer, som gik herfra med deres faste månedsløn, pensionsopsparing og feriepenge, husker Rikke Klitgaard.

Det tager tid at sætte sig ind i kunderejsen

– Mens vi brugte tid på at beskrive alt det, vi kan tilbyde på vores hjemmeside, tror jeg, at vi glemte, at der jo også er nogle mennesker, som skal finde os, så det med at sætte sig i klientens sted er super vigtigt. Vi kender det jo fra os selv, vi finder ting på nettet eller gennem netværk.

På trods af, at de to specialpsykologer havde gang i sociale medier, havde boostet deres virksomhed via googleannoncer og havde cyklet rundt til byens privatpraktiserende læger og markedsført deres virksomhed gennem foldere og brochurer, besluttede de alligevel i sensommeren at samarbejde med et netværksfirma. På det tidspunkt havde Berit Nøhr Roved og Bente Klitgaard været selvstændige i ca. fem måneder.

– Vi havde på det tidspunkt private kunder, og en enkelt større kunde i Københavns Kommune. De selvbetalende kunder kom blandt andet til os med en sundhedsforsikring fra deres arbejdsplads. Så der var kunder, men vi ville gerne have mere gang i butikken, forklarer Rikke Klitgaard.

Parallelt med opstart af virksomheden var de også i gang med uddannelse indenfor hypnoterapi, som de gerne ville i gang med at bruge.

– Vi havde selvfølgelig kritiske reflekssioner om at alliere os med et netværksfirma, og vi gjorde det bestemt ikke for at få smør på brødet, for så kunne vi snildt have fundet på noget andet, fx at blive ansatte igen. Det handlede mere om at få flere forskellige kunder ind i vores klinik – om at få et bredere kundegrundlag, siger Berit Nøhr Roved.

Efter den beslutning fik de for alvor gang i butikshjulene. Fra alene at have børn og unge i fokus fik de nu også voksne ind i deres specialpsykologiske klinik.

– Det med netværksfirmaet har givet en ny klientgruppe, som vi ellers ikke havde arbejdet med før. Hvis vi havde holdt fast på vores koncept og alene henvendt os til børn og unge, ville vi ikke have fået de erfaringer med, som vi har i dag. Det har vist sig, at vi begge trives med voksengruppen, fortæller Rikke Klitgaard.

Det bedste fra psykiatrien tages med

De to specialpsykologer er drevet af ønsket om altid at have klienten i centrum.

– Det er vores brændstof og grunden til, at vi turde blive selvstændige. Ønsket om at hjælpe bedst muligt og altid med udgangspunkt i de behov, vi ser. Klienten i centrum er vores motivation: Behandlingen, omsorgen og den helhedsorienterede løsning.

Efter den første konsultation finder de ud af, hvilken vej de skal og hvilken hjælp, der er brug for.

– Det kan være, der skal laves tests eller undersøgelser, eller måske er det forældrerådgivning og samtaler med barnet. Når folk kommer til os, udspringer det nogle gange af en mistanke om en psykiatrisk, psykologisk problemstilling, andre gange kan det være være almen mistrivsel, hvor forældrer til et barn eller klienten selv har brug for hjælp til at få lavet en beskrivelse.

Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard er inspireret af arbejdsgangene fra dagligdagen i psykiatrien, hvor problemstillinger bliver drøftet på personalekonferencer.

– Det ligger i vores DNA at videndele, drøfte og konferere. Det har vi med os fra vores mange år i psykiatrien, fordi det fungerer. Vi ønsker ikke, at vi hver især skal have egne klienter på lukkede kontorer. Her er vi fælles om det, fordi det er den bedste måde at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om klienten, forklarer Rikke Klitgaard.

– Selvfølgelig har jeg klienter, som jeg tager mig af og Rikke har andre. Men jeg har ikke ene ansvar for mine klienter. Det samme gælder Rikke. Og hun har både ret og pligt til at blande sig, supplerer Rikke Klitgaard.

På den måde har specialpsykologerne lånt af den struktur, som de kender fra tiden som offentligt ansat. Teamstrukturen og de fælles konferencer, hvor de dagligt diskuterer klienternes problemstillinger, afspejler deres måde at samarbejde på.

 

Faglig sparring og fællesskab

– Jeg kunne slet ikke forestille mig at sidde alene som selvstændig. Jeg har brug for nogen at sparre med og at være i et fællesskab med. Jeg synes, at det er en måde at holde en vis faglig standard på, og det synes jeg også, man skylder dem, som kommer og køber en vare, lyder det fra Rikke Klitgaard.

Men på spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at have fælles virksomhed for at kunne dele og sparre fagligt, og om man fx ikke bare kan leje sig ind i et klinikfællesskab med eget CVR nummer, svarer psykologerne, “Jo, men når du deler din virksomhed, forpligter det på en anden måde, og det er til gavn for både klienten og dig selv”.

– Det handler både om faglig sparring og fælles ejerskab. Og så har vi en drøm om, at det her en gang skal udvikle sig til at være mere end os to psykologer. Det må gerne blive en smule større med en eller flere andre faggrupper, så vi kan tilbyde en endnu mere helhedsorienteret indsats, siger Berit Nøhr Roved.

Selvfølgelig kan vi være herre i eget hus med fælles virksomhed

For mange selvstændige psykologer er en vigtig motivationsfaktor ønsket om at være fri til selv at bestemme over sin tid, den psykologfaglige ekspertise og de ydelser, man sælger. Så kan man være herre i eget hus uden at gå solo? Kan den faglige og personlige frihed nydes til fulde, når man organiserer sig i et samarbejde med en anden? Rikke Klitgaard og Berit Nøhr Roved er ikke i tvivl. Selvfølgelig, svarer de entydigt.

– Jeg kan slet ikke se begrænsningen. Jeg synes overhovedet ikke, at jeg er begrænset. Altså når døren er lukket så passer jeg jo mit og Berit passer sit. Og hvis Berit siger, at hun tager nogle dage fri i næste uge, så finder vi jo ud af det. Jeg føler mig slet ikke begrænset.

Der hvor begrænsningen kan ligge, forklarer Rikke Klitgaard , er, at der – også som selvstændig – er noget fra det offentlige, som føres over i ens arbejde. Det sker fx i samarbejde med netværk og forsikringsselskaber.

– Der kan være rigtig meget, man skal leve op til og mange restriktioner der, hvor man får sine opgaver fra. Og det kan godt ligne noget af det, som vi er vant til fra vores tid i det offentlige. Men mellem os to og i vores virksomhed er vi fuldstændig frie og herre i eget hus.

Organisering af (sam)arbejde

Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard arbejder stort set aldrig hjemmefra. Det med at være selvstændig kan nemlig også komme til at betyde, at arbejde og fritid flyder sammen. Derfor har de aftalt, at de møder ind på klinikken hver dag og arbejder, fortæller Rikke Klitgaard.

– Arbejdsdagen starter og slutter i disse lokaler. Så kan der godt være enkelte dage, hvor du tager computeren med hjem om aftenen. Men det er herinde arbejdet foregår, og det forpligter vi hinanden på.

Den frihed, som de hver især oplever ved at være selvstændige, er en, som de er fælles om. Ligesom de er fælles om de klienter og problemstillinger, som de støder på. Hver dag ser de mange klienter med mange forskellige problemstillinger. De værner om den daglige sparring og feedback, og deres tætte samarbejde betyder også noget for deres arbejdsmiljø, forklarer Berit Nøhr Roved.

Men, erkender Berit Nøhr Roved, det kræver et vist kendskab til hinanden at gå sammen om at etablere virksomhed. Det er ikke bare at sige “nå, vi er begge to psykologer, så skulle vi ikke se at slå os sammen”. Det kræver, at man har haft en udveksling af hvilken vej, man vil gå sammen.

– Det handler kke nødvendigvis om et meget personligt kendskab. Men fagligt set er det en fordel, at man nogenlunde ved, hvor den anden er, hvad man gerne vil, og hvad man kan brænde for sammen, siger Berit Nøhr Roved.

Solid økonomi giver tid til udvikling

Rejsen som selvstændig er endnu på sit første år for Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard, og selv om de i dag ikke arbejder færre timer, end da de var ansat i psykiatrien, har de et helt andet mentalt overskud, end de havde som ansatte.

– Der er fx møder og funktioner i det offentlige, som vi ikke behøver at forholde os til i dag. Der er mulighed for andre behandlingstiltag, og opgaver vi kan vælge at sige nej til, og så er der en kortere vej fra drøftelse af en sag til beslutning og efterfølgende handling. Det giver et helt andet overskud til at tænke kreativt. Nu har vi mulighed for at skære ind til benet og fokusere på vores kerneydelse, fortæller Rikke Klitgaard.

Siden september måned har de hver især haft en indtægt, som svarer til den løn, som de tjente som ansatte. Men de er fortsat optaget af at opbygge en solid økonomi i virksomheden.

– Vores dage er mere end fyldte. Vi arbejder også nogle gange i weekenden. Men vi er begge bevidste om, at lige nu arbejder vi ekstra, fordi vi gerne vil polstre virksomhedens konto med to gange tre måneders løn til hver, forklarer Berit Nøhr Roved.

Målet om opsparing af løn har et klart formål for de to specialpsykologer, nemlig at kunne investere tid til udvikling af virksomheden.

– Vores hverdag skal ikke blive en gentagelse af det lønarbejde, vi sagde farvel til, heller ikke arbejdstidsmæssigt. Vi har fra day one talt om, at vi vil have tid til udvikling. Vi valgte jo også at blive selvstændige med ønsket om en anden form for frihed, så der netop var tid til udvikling på både vores faglige profil og vores ydelser, forklarer Rikke Klitgaard.