Manglende opsigelsesvarsel udløser 135.000 kroner til psykolog

Publiceret 07.06.2022 Af Caroline Tiklev

Et medlem bliver ansat i en tidsbegrænset stilling som vikar for en barslende kollega. Fra den ene dag til den anden beder arbejdsgiveren ham om at blive væk. Men er det overhovedet lovligt? Nej. Medlemmet skal have et opsigelsesvarsel.

Uorden i ansættelsesbeviset

Dit ansættelsesbevis skal være i orden, og det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for det. I beviset skal dit opsigelsesvarsel blandt andet fremgå. Det kan variere alt afhængigt af, hvor længe du har været ansat.

Det kom derfor som noget af en overraskelse for et medlem, at han bliver opsagt uden varsel, da arbejdsgiveren meddeler, at han ikke behøver komme på arbejde næste dag. Medlemmet ringer til DP og spørger, om det kan være rigtigt, selvom han er ansat i en tidsbegrænset stilling.

Nul dage i opsigelsesvarsel

I DP svarer vi, at det bestemt ikke kan være rigtigt og beder medlemmet om at sende os ansættelsesbeviset. Vi opdager, at der står nul dage i opsigelsesvarsel. Det er i strid med lovgivningen og indebærer, at arbejdsgiveren skal tilrette beviset og kan blive pålagt at betale en godtgørelse.

DP går ind i sagen, påpeger fejlen og får forhandlet en godtgørelse hjem til medlemmet. Han får det, der svarer til opsigelsesvarslet plus 10.000 kroner for det mangelfulde ansættelsesbevis. I alt 135.000 kroner.

Send os din kontrakt, hvis du er i tvivl

Der er en lang række regler, som arbejdsgiveren skal følge, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om det står rigtigt. Vi har samlet alt om dine ansættelsesvilkår, så du kan få styr på, hvad der er op og ned i lovgivningen. Er du i tvivl, så send os din kontrakt til gennemsyn.

Læs mere om dine vilkår

Ansættelsesbevisloven beskytter medarbejderen

Paragraf 6 i ansættelsesbevisloven lyder således: Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen, der for den enkelte ikke kan overstige 13 ugers løn, fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder, herunder om manglen har haft konkret betydning for lønmodtageren.

Højesteret har afsagt en dom, som i praksis danner grundlag for udmåling af godtgørelsen. Niveauet ligger typisk mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. Godtgørelsen er skattefri.