Moderne lønmodel for offentligt ansatte indgår i ny trepartsaftale

Publiceret 04.12.2023 Af nyhedsredaktionen

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har netop indgået en løntrepartsaftale. Et stort element i aftalen er, at der skal igangsættes et arbejde med at udforme fremtidens lønmodel i den offentlige sektor. En lønmodel, der også vil have betydning for psykologerne.

Gennem en ekstraordinær undtagelse i form af en løntrepartsaftale har regeringen indgået aftale med fagbevægelsen og arbejdsgiverne om at hæve lønnen for udvalgte faggrupper – og aftalt, at der skal udformes en ny lønmodel med fokus på lokal løndannelse.

Set med Akademikernes øjne er det mest positive, at der igangsættes et arbejde om et nyt lønsystem frem mod OK26. Det offentlige lønsystem er blevet et slidt kludetæppe. I stedet for at sætte endnu en lap på er tiden inde til at tale om et nyt og tidssvarende system.” Sådan siger Lisbeth Lintz i en pressemeddelelse. Hun er formand for Akademikerne, som Dansk Psykolog Forening (DP) er en del af.

Arbejdet skal være færdigt i midten af 2025, så det kan indgå i de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

Her i december 2023 går overenskomstforhandlingerne i gang for de næste overenskomster OK24. Det er Akademikernes forhandlingsudvalg i gang med at forberede, og her sidder DP’s forperson Dea Seidenfaden også med ved bordet.

Lønfokus på psykologernes kompetencer

Fælles for de akademiske foreninger er et af de centrale krav til OK24-forhandlingerne netop et forbedret lokallønssystem og mere i løn med fokus på at indhente en så stor del af reallønstabet som muligt fra OK21-perioden.

Ud over fælles krav er der en stribe såkaldte specielle krav, som den enkelte organisation i fællesskabet selv forhandler og har en særinteresse i.

DP forhandler derfor selv de områder, der gælder specielt for psykologerne med udgangspunkt i de krav, vi har indsamlet fra medlemmerne hele foråret.

Foruden de centrale lønkrav og forbedring af lokallønssystemet ved forhandlingerne kæmper DP også for at honorere psykologerne lønmæssigt på en række områder, der blandt andet tæller autorisationstillæg, specialisttillæg, supervisortillæg, forhøjelse af PPR-tillæg og tillæg for forældrekompetenceundersøgelser.

Overenskomsten er med til at sætte rammerne for vores arbejdsliv

Når vi taler om overenskomster og OK24, taler vi om arbejdslivet for alle psykologer på det offentlige område. Overenskomsten har kæmpe betydning for, at vi som udgangspunkt har gode forhold og vilkår på det danske arbejdsmarked. Og ofte ser vi, at nye tiltag i overenskomsten smitter af på vilkår i det private erhvervsliv.

Overblik over forhandlingsforløbet

 • April 2024 De nye overenskomster træder i kraft
 • Februar – marts 2024 Urafstemning blandt medlemmerne
 • Februar 2024 Forhandlingerne forventes af være færdige
 • December 2023 Forhandlingerne går i gang
 • December 2023
  Akademikerne (AC) udveksler krav for det kommunale område med KL og udveksler krav med Danske Regioner for det regionale område. CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udveksler krav for det statslige område.
 • 18. august 2023 Bestyrelsen godkender endelig indstilling til AC-krav – fælles krav for akademikerne
 • 8. juni 2023 Bestyrelsen godkender indstilling til DP’s krav – særlige krav for psykologerne
 • 25. maj 2023 Sidste frist for at indsende krav til forhandlingerne til OK24@dp.dk
 • Maj 2023 Debat og ideudveksling på årsmøde for tillidsrepræsentanter
 • April – maj 2023 Virtuelle debatmøder med medlemmerne
 • Marts 2023 Politisk godkendelse af materiale og proces