Mulighed for at søge fondspenge til din efteruddannelse

Publiceret 07.09.2023 Af nyhedsredaktionen

Hvis du gerne vil have efteruddannelse, bør du kigge på kompetencefonden. Mange af din fagfæller har allerede benyttet sig af muligheden.

En ny opgørelse viser, at kompetencefondene har støttet virkelig mange forskellige slags efteruddannelse. Det er kurser i personlig udvikling, redskabskurser (fx projektledelse, konfliktvejleder) og faglige kurser (fx supervisoruddannelse psykologer, Compassion for Professionelle). Der er også mulighed for at lave en gruppeansøgning for flere medarbejderes deltagelse på samme uddannelse.

Opgørelsen viser også, at der i gennemsnit bliver givet mellem kr. 10.000- 20.000 kr. i tilskud.

Der en kompetencefond for hhv. stat, region og kommune og der det er muligt at søge 3 gange årligt.

Den statslige kompetencefond – Næste frist 3. oktober 2023, kl. 10

Den regionale kompetencefond – Næste frist 9. januar 2024

Den kommmunale kompetencefond – Næste frist 3. oktober 2023, kl. 10

På din kompetencefonds hjemmeside kan du finde informationer om hvordan du ansøger, retningslinjer og positivlister mm.