Når vi fjerner børn fra hjemmet, er der ikke plads til fejl – derfor skal psykologer certificeres

Publiceret 24.05.2022 Debatindlæg i Jyllands-Posten

Ingen, hverken familier og børn, kommuner eller psykologer kan være tjent med, at arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser ikke bliver udført på det højest mulige faglige og etiske niveau.

Debatindlæg af Dea Seidenfaden, fung. formand for Dansk Psykolog Forening og Lise Andersen, formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

At fjerne eller bortadoptere et barn fra forældrene er noget af det mest indgribende, vi som samfund kan gøre mod et barn og dets forældre. Når vi griber ind, skal vi være sikre på, at dette er helt nødvendigt for barnets udvikling og trivsel. Kommunerne skal være sikre på, at det grundlag, de bygger deres afgørelser på, er kvalificeret og bundsolidt. Fejlvurderinger kan have vidtrækkende konsekvenser for både børn, søskende og forældre.

Jyllands-Posten beskrev for nylig i en artikelserie, at der er kommuner, der får foretaget forældrekompetenceundersøgelser på en måde, som der kan stilles spørgsmål ved. Dette har vi set flere gange de seneste par år, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at så gennemgribende afgørelser baseres på et ukorrekt grundlag.

“Kommunerne har selv gennem tiden efterlyst en liste over kvalificerede psykologer, som de kan trække på, når de skal finde en psykolog til at løse en undersøgelsesopgave.”

Fra Dansk Psykolog Forenings side har vi derfor gennem de seneste år arbejdet for at skabe politisk lydhørhed for en certificeringsordning på området. En certificeringsordning vil sikre, at de psykologer, der udfører børnesagkyndige- og forældrekompetenceundersøgelser, har den fornødne viden og de fornødne kvalifikationer til at lave disse meget fagligt krævende undersøgelser.

Undersøgelsernes kompleksitet kræver, at psykologen for det første er autoriseret, har stor og meget bred erfaring med børne- og familieområdet, er kvalificerede til at udføre relevante test, samtaler og vurderinger af bl.a. forældrene og tilknytningsmønster. Det kræver samtidig, at psykologen har et indgående kendskab til lovgivningen på området.

Vi har sagt det mange gange – også i forbindelse med regeringens politiske forhandlinger om ”Børnene Først”. Nu siger vi det igen. Helt overordnet ønsker vi psykologer en certificeringsordning for at beskytte de familier og de børn, der skal gennemgå sådan en undersøgelse. Vi mener, at familierne har krav på, at de psykologer, der udfører bl.a. forældrekompetenceundersøgelserne, har indgående kendskab til de komplekse problemstillinger, der er på området. Familierne har krav på, at vi anerkender alvoren i deres problemer og gør vores allerbedste for ikke at lave fejl.