Narrativ identitet, psykisk sygdom og personlig recovery

v/ Dorthe Kirkegaard Thomsen, psykolog, professor på Aarhus Universitet og Tine Holm, psykolog, projektforsker på Aarhus Universitet

I denne workshop vil du blive præsenteret for, hvordan mennesker danner deres identitet gennem historiefortælling. Dorthe Kirkegaard og Tine Holm vil med afsæt i deres bog belyse, hvordan psykisk sygdom påvirker narrativ identitet og hvordan narrativ identitet samtidig er en ressource for personlig recovery. De vil introducere deres guide til narrativ rekonstruktion mhp. at støtte personlig recovery og i forlængelse heraf illustrere dens brug igennem en case.

Formålet med workshoppen er at give et indblik forskningen omkring narrativ identitet og psykiske lidelser samt give inspiration til hvordan man terapeutisk kan arbejde med narrativ identitet for at understøtte personlig recovery.

Dorthe Kirkegaard Thomsen er professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet hvor hun forsker i livshistorier. Hun har udgivet en række artikler om emnet i internationale tidsskrifter og har for nyligt sammen med sine kolleger udgivet bogen ”Storying mental illness and personal recovery” ved Cambridge University Press.

dorthe

Tine Holm arbejder som psykolog i Afdelingen for Psykoser (Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien), hvor hun er ansat i en delt stilling i forskningen og klinikken. Hun forsker blandt i livshistorier, tvang i forbindelse med indlæggelse og traume-informeret behandling. I hendes kliniske stilling laver hun blandt andet individuel- og gruppeterapi, udredning og undervisning.

tine holm