Ny aftale for vederlagsfri unge og ændringer af overenskomstens økonomistyring

Publiceret 26.01.2022 Af konsulent Tim Petersen

I december 2021 landede DP en aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om at permanentgøre den vederlagsfri ordning om psykologbehandling til 18–24-årige med let til moderat angst og depression.

Aftalen medfører, at ordningen for vederlagsfri psykologbehandling bliver permanent. Samtidig har vi i DP også fået forhandlet en række øvrige ændringer af overenskomstens økonomi, som vi gennemgår herunder. Samlet set er det vores opfattelse, at aftalen forsimpler psykologordningens økonomi, hvorfor det også bliver lettere for os at leve op til psykologordningens økonomistyring og administration. Endelig bidrager aftalen til, at aktiviteten på psykologordningen kan hæves for at imødekomme de stigende ventetider.

Sammenlægning af rammerne for henvisningskategori 1-9 og 10-11

De to nuværende rammer (puljer) for henvisningskategori 1-9 og 10-11 lægges sammen til én samlet ramme for henvisningskategorierne 1-11, herefter betegnet den almene ordning. På denne ramme er der som hidtil tilskud på 60 %.

Sammenlægningen indebærer, at der fremover kan være et overforbrug på én af de tidligere rammer (f.eks. 10-11), så længe det kan finansieres indenfor den nu sammenlagte ramme (1-11). Hermed mindsker vi risikoen for tilbagebetaling af midler ved overskridelse af de tidligere adskilte rammer (1-9 og 10-11). Samtidig har vi ikke længere brug for at have en økonomisk buffer på begge tidligere puljer som sikkerhed for ikke at overskride rammerne. Det vil frigive midler til psykologbehandling for henvisningskategori 1-11, frem for at anvende disse midler til økonomistyring.

Etablering af særskilt ramme for den vederlagsfri ordning

Der etableres en særskilt ramme for den vederlagsfri ordning på 75,7 mio. kr., herefter den vederlagsfri ordning. På denne ramme er der tilskud fra regionen på 100 %. I det tilfælde, hvor det afsatte beløb på 75,7 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen, er der i et vist omfang mulighed for at finansiere et overforbrug på den vederlagsfri ordning via midler fra den almene ordning. Dette forudsætter dog, at der er ledige midler i rammen for den almene ordning.

Minimumsafregning

Med indførelsen af den vederlagsfri ordning er det blevet lettere for den enkelte psykolog at leve op til den eksisterende minimumsafregning på 150.000 kr. Dette skyldes, at der er 100 % tilskud fra regionen på den vederlagsfri ordning, hvorfor der skal færre konsultationer til at leve op til minimumsafregningen. Hvor mange færre konsultationer afhænger af, hvor mange vederlagsfri klienter den enkelte psykolog behandler. Derfor hæves minimumsafregningen samtidig fra 150.000 kr. til 175.000 kr.

Omsætningsgrænse

Omsætningsgrænsen på den almene ordning fjernes. Dette skyldes blandt andet, at der jf. ovenstående nu er én samlet ramme for den almene ordning med en hel del ledige midler. Dermed er risikoen for at overskride økonomien på den almene ordning mindsket.

For at undgå en overskridelse af rammen for den vederlagsfri ordning etableres en omsætningsgrænse for den enkelte psykolog på 140.000 kr. Hvis de 75,7 mio. kr. i den vederlagsfri ordning fordeles ligeligt blandt alle ydernummerpsykologer, kan hver ydernummerpsykolog omsætte for ca. 85.000 kr. Omsætningsgrænsen på 140.000 kr. imødekommer, at nogle psykologer vil omsætte mindre end 85.000 kr. og andre vil omsætte mere. Men der er brug for en øvre grænse for hver enkelt psykologs omsætning på den vederlagsfri ordning, for ikke at overskride den vederlagsfri ramme på 75,7 mio. kr.

Aftalen og de nye bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2022.

Kontakt sekretariatet
Hvis du har spørgsmål til forståelse af den nye aftale, er du som altid velkommen til at kontakte os i sekretariatet. Du kan sende dine eventuelle spørgsmål til os på mail dp@dp.dk eller du kan ringe på 35 26 99 55.