Ny aftale sender penge til Familieretshuset

Publiceret 11.12.2023 Af nyhedsredaktionen

Familieretshuset bliver styrket med 129.5 millioner i en ny aftale. Aftalen lægger som udgangspunkt også an til at hjemtage børnesagkyndige undersøgelser i årene 2024-2027 samt at udarbejde faglig guideline til Familieretshusets håndtering af samarbejdschikane.

I slutningen af november indgik et enigt Folketing en ny aftale på det familieretslige område. Aftalen afsætter i alt 129,5 millioner kr. over de næste år til tiltag i Familieretshuset, hvis arbejde for sårbare børn og familier mange psykologer bidrager til – enten som ansatte eller som eksterne børnesagkyndige psykologer. Det betyder ifølge Familieretshuset at der fra næste år kan ansættes, hvad der svarer til 13 årsværk, og at der i 2027 vil være ansat 45 nye medarbejdere.

Det er godt og vigtigt, at Familieretshuset nu får et løft. Organisationen varetager en vigtig opgave med at hjælpe familier med at håndtere svære brud og konflikter, og måtte for blot få måneder afskedige næsten 90 medarbejdere – heriblandt flere psykologer – som følge af faldende bevillinger. DP advarede dengang klart imod fyringerne og deres potentielle konsekvenser i form af stigende sagsbehandlingstider og eskalerende familiekonflikter. Foreningen vil derfor følge den videre udvikling omkring nyansættelser i Familieretshuset tæt, og håber, at sårbare børn og familier vil komme til at mærke løftet i form af hurtigere hjælp med barnets bedste i fokus.

Foreningen glæder sig desuden over, at politikerne i aftaleteksten anerkender, at det ikke er tilfredsstillende, at der alene i en mindre del af familieretshusets sager igangsættes børnesagkyndige undersøgelser, ligesom vi deler ønsket om at nedbringe ventetiderne på disse.

Faglig guideline og flere undersøgelser i Familieretshuset

Den nye aftale rummer også en række nye tiltag på det familieretslige område.

Aftalepartierne har blandt andet besluttet, at Familieretshuset fra 2024-2027 skal lave de børnesagkyndige undersøgelser selv, i stedet for at bestille dem hos eksterne børnesagkyndige psykologer, som det foregår i dag. Det vil stadig være muligt for forældre, der er enige om det, at vælge at en ekstern privat psykolog skal varetage opgaven. Denne mulighed skal Familieretshuset oplyse forældrene om.

Der lægges herudover op til, at børnesagkyndige psykologer som et forebyggende initiativ skal udarbejde en faglig guideline til Familieretshusets håndtering af samarbejdschikane og samværsvægring. Formålet er at højne medarbejdernes faglighed og sætte dem i stand til hurtigere at kunne afdække, hvorfor der er modstand mod samvær for på den måde at kunne arbejde med familien, inden situationen bliver mere kompleks og fastlåst og sikre, at barnet ikke mister kontakten til den ene forælder.

Endelig ønsker partierne, at det afdækkes, om der som et supplement til den børnesagkyndige undersøgelse kan udvikles en mindre omfattende undersøgelsesform, der fortsat skal leve op til den nødvendige faglige kvalitet. DP følger aftalens implementering tæt.

Se den nye aftale.