Ny hotline skal støtte psykologstuderende i psykologpraksis

Publiceret 14.10.2021 Af nyhedsredaktionen

Dansk Psykolog Forening etablerer nu en hotline til psykologistuderende, der arbejder eller er praktik i psykologpraksis. Det sker for at sikre gode arbejds-/praktikforhold og samtidig sikre at psykologistuderende ikke pålægges urimelige opgaver som fx at behandle lægehenviste patienter.

Det sker efter at flere medlemmer har fortalt, at de har kendskab til, at psykologer med ydernummer overlader behandlingen af patienter med lægehenvisning til psykologistuderende, der er i praktik i klinikken. Det risikerer at stille den studerende i en svær situation med tunge patientcases, man ikke bør have som studerende.

Forhandlingschef Lis Ethelberg forklarer, at hotlinen har fokus på at hjælpe i de sager, hvor studerende har fået konkrete arbejdsopgaver, som de ikke bør have.

”Vi har kendskab til nogle studerende, der har stået i den situation i deres praktiktid, og dem vil vi gerne hjælpe. Man skal som studerende i studiejob eller praktik fx ikke behandle lægehenviste patienter. Psykologistuderende har ikke de fornødne kvalifikationer eller erfaring til at behandle klienter med ex. angst og depression, der er henvist til psykologbehandling i den offentlige psykologordning. Herudover er det problematisk i forhold til patientsikkerheden”, siger Lis Ethelberg op understreger, at man i Dansk Psykolog Forening har fokus på, at de studerende også skal opleve DP som et sted, hvor man kan få hjælp og støtte.

”Vi vil gerne være med til at sikre, at der er ordentlige forhold, når man påtager sig et studiejob eller er i praktik. Det har vi også været i dialog med et universitet om, som har ansvar for praktikforløbene. Det er vigtigt, at de studerende ved, at vi også er der for at hjælpe dem, hvis man er havnet i en uholdbar situation på sin arbejds- eller praktikplads,”, siger Lis Ethelberg.

Hvad enten du er studerende, praktikant eller ydernummerpsykolog kan du få råd og vejledning om denne problemstilling.

Ring på 35 26 99 55. Eller skriv forhandlingskonsulent Mads Lythje mal@dp.dk, så er vi klar til at vejlede dig.