Ny OK-aftale for statens område giver mere i løn og aftryk til psykologer, der laver børnesagkyndige undersøgelser ved Familieretshuset

Publiceret 12.02.2024 Pressemeddelelse

Søndag er overenskomstaftalen på statens område faldet på plads efter intense forhandlinger hele ugen. Aftalen dækker over 90.000 akademikere herunder de psykologer, der er ansat i staten. Den samlede ramme er på 8,8 pct. hvoraf hovedparten bruges på løn nemlig 6,20 % til lønstigninger, og den største stigning på 5,9% kommer her 1. april i 2024 1. april 2025 stiger lønningerne med yderligere 1,7%

Dea Seidenfaden forperson for Dansk Psykolog Forening er tilfreds med aftalen.

Vores hovedkrav var mere i løn, og det har vi fået. Der er tale om en reel reallønsfremgang over perioden, og at vi tager hånd om det efterslæb, der er opstået i kølvandet på den store inflation. Det er jeg meget tilfreds med. Vi har alle set, hvordan lønnen er blevet mindre værd og jeg er jeg glad for, at vi har fået nogle pæne lønstigninger samt en vigtig pensionsstigning ” siger Dea Seidenfaden, der understreger, at der desuden sikres bedre balance mellem de private og offentlige lønninger bl.a. ved hjælp af en reguleringsordning, hvor der er aftalt en mulighed for en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, så man ikke igen oplever, at de private lønninger stiger væsentlig mere end de offentlige, og man derved tager et lønefterslæb med ind i OK26.

Der er desuden et særligt aftryk til psykologerne i form af et nyt tillæg til ansatte psykologer, der udfører børnesagkyndige undersøgelser ved Familieretshuset. Tillægget er på 19.500 kr. og udmøntes fra 1. april 2025.

Det har været et vigtigt område for Dansk Psykolog Forening, som vi har kæmpet hårdt for at få med. Psykologerne, der arbejder med børnesagkyndige undersøgelser, arbejder i et sårbart felt, med familier i sårbare situationer, og det kræver både høj faglighed og er slidsomt. Det er jeg meget glad for, at man vil anerkende. Samtidig er vi nødt til at sikre, at det stadig er attraktivt for psykologerne at søge mod det børnesagkyndige område, hvor psykologernes virke er afgørende for mange familier i svære situationer”, siger Dea Seidenfaden.

 Aftalen indeholder desuden en række andre elementer. Bl.a. en ny opsparingskonto til fleksibilitet og frihed, hvor man kan opspare frihed gennem f.eks. afspadsering og den 6. ferieuge. Hermed får man mulighed for at skabe mere fleksibilitet i sit arbejdsliv. 

En forbedring af barselsordningen, så der nu er aftalt 3 uger mere med fuld løn til fædre, medmødre og adoptanter.

Aftale om at understøtte tillidsrepræsentanter, der arbejder over et større geografisk område på spredte lokationer og en videreførelse af Kompetencefonden, så man fortsat kan søge midler til efter- og videreuddannelse. Dog er det ikke lykkedes at komme igennem med aftale om bedre arbejdstidsregler og kompensation for arbejde udenfor normal dagarbejdstid.

Det har været meget hårde forhandlinger, og vi er ikke nået i mål med alt, men det har også været vigtigt at finde fælles løsninger, for vi står med mange udfordringer. Derfor er jeg også glad for, at der udover en reel lønstigning over de næste to år, har været vilje til at finde løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, vi står med og som udfordrer de ansatte i deres arbejdsliv, så vi fx har fået en ny opsparingskonto, der skal lette arbejdslivet lidt, bedre og mere ligestillet barsel”, siger Dea Seidenfaden.