Nye værktøjer til at støtte den etiske refleksion

Publiceret 09.03.2022 Af Nyhedsredaktionen

Som medlem af DP er du underlagt de nordiske principper for etisk refleksion. Det er vores pligt som psykologer at reflektere over og optræde i overensstemmelse med de etiske principper. Det får du nu inspiration til at arbejde videre med i form af nye online værktøjer her på dp.dk

I DP udvikler vi løbende nye materialer, der kan lette adgangen til indsigt og refleksion omkring etik, som du kan benytte i samtaler og øvelser mellem kolleger, ved supervision og i fx undervisnings-sammenhænge. Det er Komité for Etik, der står bag. Komitéen har til opgave at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører.

Hurtigt overblik over hovedprincipperne

Vi har udviklet et særskilt område til de fælles etiske principper for nordiske psykologer, hvor interesserede kan skabe sig et hurtigt overblik over, hvad de fire hovedprincipper om respekt, kompetence, ansvar og professionel integritet indeholder. På siderne finder du også artikler og baggrund om den etiske refleksion.

Find materialet på dp.dk/etik

Nye artikler udfolder principperne i praksis

I den første artikel interviewes en praktiserende psykolog, der i forbindelse med en kompleks familiesag støder på flere forskellige etiske dilemmaer. Søren Willert, medlem af Komité for Etik og artiklens forfatter belyser psykologens etiske dilemmaer med de fælles etiske principper og giver således et værktøj til, hvordan psykologen kan arbejde med den etiske refleksion.

Læs artiklen: Et barn i klemme, en fagetisk perspektivering af en kompleks familiesag.

De etiske principper skal:

- Støtte til stillingtagen
- Beskytte klienter
- Støtte indbydes samarbejde mellem psykologer
- Skabe grundlag for tillid til professionen
- Tjene som udgangspunkt for udarbejdelse af fælles fagetiske retningslinjer på specielle områder.
Etik i psykologifaget

Målet med de fælles etiske principper for nordiske psykologer

Dansk Psykolog Forening arbejder for at styrke og udvikle foreningens arbejde med etik.

Den etiske refleksion bør præge alle faglige aktiviteter og som psykologer har vi pligt til at reflektere over og optræde i overensstemmelse med de etiske principper. Det er beskrevet i de fælles etiske principper for nordiske psykologer. Men principperne er og bør først og fremmest anvendes som et værktøj, til vejledning og støtte til refleksioner om etik i praksis.