Nyt om altompsykologi.dk

Publiceret 22.08.2022

DP´s bestyrelse har besluttet at lukke den borgerrettede hjemmeside altompsykologi.dk. I stedet oprettes en vidensbank på psykologeridanmark.dk med alle publicerede AOP-artikler. Beslutningen skal ses i lyset af, at der er behov for en prioritering af foreningens aktiviteter og for i endnu højere grad end i dag at fokusere kræfter og ressourcer på de ydelser, der udvikles direkte til foreningens medlemmer.

Ny vidensbank på psykologeridanmark.dk

Beslutningen betyder, at hjemmesiden og redaktionen altompsykologi.dk lukkes. Artiklerne vil fortsat være tilgængelige for de mange danskere, der søger viden om psykologi og mental sundhed. I løbet af efteråret vil artiklerne blive flyttet til DP’s andet borgerrettede site psykologeridanmark.dk, hvor der oprettes et nyt vidensområde. Artiklerne vil være tilgængelige der, så længe de er relevante for borgere og DP’s medlemmer. I samme periode foretages en opgradering af psykologeridanmark.dk, som fremover både vil blive nemmere at finde og anvende. Alle danskere vil således fremover kunne anvende psykologeridanmark.dk til både at finde psykologer og viden om psykologi.

Det har ikke været en nem beslutning, men det er et nødvendigt tiltag i forlængelse af generalforsamlingens beslutning om, at DP’s ressourcer skal anvendes fokuseret på fortsat at være både bæredygtig, relevant, tidssvarende og værdiskabende for nuværende og kommende medlemmer. Beslutningen er én af de måder DP tilpasser sig en ny virkelighed, nye muligheder og nye forventninger. Når verden forandrer sig, skal Dansk Psykolog Forening også forandre sig for fortsat at være en attraktiv forening at være medlem af.

Hjemmesiden altompsykologi.dk har siden etableringen i 2017 været en succes målt på besøgstal og udbredelsen af viden om psykologi til den brede befolkning. I den forbindelse vil DP gerne sige tak til alle de medlemmer og ansatte i DP, der over årene har bidraget til et velfungerende site og fagligt stærke artikler, som mange danskere har haft glæde af at læse. DP’s bestyrelse glæder sig samtidigt over den vækst i opmærksomhed, som psykologien har i samfundet og befolkningen. Psykologfaglig viden er i dag mere end nogen sinde er tilgængelig for befolkningen og alle grene af samfundet via psykologers virke men også i form af ekspertudtalelser til podcasts, magasiner, artikler mm.

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med flytningen af de eksisterende artikler, er du velkommen til at skrive til sekretariatet på dp@dp.dk