OK24: Mere i løn og særlige krav til psykologernes arbejdsliv

Publiceret 19.12.2023 Af nyhedsredaktionen

Fredag 15. december 2023 blev overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor formelt skudt i gang. Her skal blandt andet løn, arbejdsmiljø og vilkår forhandles for cirka 800.000 danskere. Deriblandt omtrent 7.500 psykologer.

Hvis du arbejder som psykolog i det offentlige, skal din overenskomst fornys 1. april 2024. Overenskomsten har kæmpe betydning for, at vi som udgangspunkt har gode forhold og vilkår på det danske arbejdsmarked, og den bestemmer blandt andet løn- og pensionsforhold, regler om arbejdstid og opsigelse, samt hvordan vi løser tvister.

Løn er et centralt krav

Overenskomstforhandlingerne (OK24) er i gang på det offentlige område og for Akademikerne, som Dansk Psykolog Forening (DP) er en del af. Et af de helt centrale krav er mere i løn og et forbedret lokallønssystem med fokus på at indhente en så stor del af reallønstabet som muligt fra OK21-perioden.

Ud over Akademikernes fælles krav til OK24, hvor DP’s forperson Dea Seidenfaden sidder med ved forhandlingsbordet, forhandler DP’s ekspertgruppe og forpersonen selv en stribe såkaldte specielle krav med de offentlige arbejdsgivere i løbet af de næste par måneder.

Honorering af psykologerne og en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Der er indsamlet krav hele foråret fra psykologerne, som har betydning for deres arbejdsliv. Disse krav er vurderet og prioriteret og udgør en del af forhandlingsforløbet.

DP kæmper for at honorere psykologerne lønmæssigt på en række områder, der blandt andet tæller autorisationstillæg, specialisttillæg, supervisortillæg, forhøjelse af PPR-tillæg og tillæg for forældrekompetenceundersøgelser.

DP kæmper ligeledes for ordentlige arbejdstider, god trivsel og for at søsætte projekter med fokus på forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, hvor håndtering af moralsk stress og forbedret trivsel og fleksibilitet er nøglen til bedre arbejdsvilkår.

Her får du et overblik over de krav, DP har med til forhandlingsbordet.

Dansk Psykolog Forenings krav til overenskomstforhandlingerne 2024 (OK24)

Krav til regionerne

 • Supervisortillæg til psykologer, der er uddannet (eller udøver supervision) supervisor
 • Specialisttillæg til psykologer, der har gennemført specialistuddannelsen
 • Autorisationstillæg til psykologer, der har opnået autorisation
 • Honorering af arbejde uden for normal arbejdstid og ved en vagtaftale.
 • Forhøjelse af PPR-tillægget
 • Forhøjelse af autorisationstillægget for psykologer, der er beskæftiget inden for skolevæsenet
 • Forhøjelse af honorar til psykologiske konsulenter, jf. aftale om honorering m.v. af psykologiske konsulenter mellem RLTN og DP.
 • Krav på løbende supervision i hele ansættelsesløbet.
 • Krav på supervision med henblik på opnåelse af autorisation.

Krav til kommunerne

 • Supervisortillæg til psykologer, der er uddannet (eller udøver supervision) supervisor
 • Specialisttillæg til psykologer, der har gennemført specialistuddannelsen
 • Autorisationstillæg til psykologer, der har opnået autorisation.
 • Forhøjelse af honorar til psykologiske konsulenter.
 • Krav på løbende supervision i hele ansættelsesforløbet.
 • Krav på supervision med henblik på opnåelse af autorisation
 • FKU-tillæg til psykologer, der udfører forældrekompetenceundersøgelser
 • Forhøjelse af PPR-tillægget.
 • PPR-tillæg udvides til at omfatte alle psykologer ansat i den kommunale sektor

Krav til staten

 • Supervisortillæg til psykologer, der er uddannet (eller udøver supervision) supervisor
 • Specialisttillæg til psykologer, der har gennemført specialistuddannelsen
 • Autorisationstillæg til psykologer, der har opnået autorisation
 • Forhøjelse af honorar til psykologiske konsulenter, jf. aftale om honorering af psykologiske konsulenter
 • Aftale om honorering af psykologiske konsulenter der udpeges til børnesagkyndige for de kommunale Børne- og Ungeudvalg
 • Krav på løbende supervision i hele ansættelsesløbet.
 • Krav på supervision med henblik på opnåelse af autorisation.
 • Tillæg til psykologer, der udfører Forældrekompetenceundersøgelser