Arbejdsprogram 2021-2024

Dansk Psykolog Forening skal være endnu mere relevant og værdiskabende for medlemmerne og langt mere manøvredygtig, gennemsigtig og engagerende i sin arbejdsform, og vi skal sikre tidssvarende repræsentativitet i foreningens beslutninger. Fire strategiske mål og politiske pejlemærker tager sit afsæt i arbejdsprogrammet, der skal understøtte foreningens mission og vision.

Psykologerne skal have et godt arbejdsliv og god indtjening

DP leverer høj kvalitet og tilfredshed med service for løn, vilkår samt anden rådgivning og forhandling. DP indgår en stærkere og mere tidssvarende praksisoverenskomst og arbejder for adgang til psykologbehandling efter behov. DP varetager interesser for psykologer i liberalt erhverv.

Se indsatserne

Psykologien skal bruges til gavn for samfundet

DP arbejder for børn og unges udvikling og trivsel. DP styrker fremtidens behandling af mennesker med psykiske lidelser. DP har en stærk stemme i samfundsdebatten.

Se indsatserne

Forskning og uddannelse skal udvikle psykologernes praksis

DP etablerer et arbejdsprogramudvalg der udvikler attraktive faglige og fagpolitiske tilbud til medlemmerne. DP arbejder for, at der indføres tilsyn med alle psykologer og en ny, tidssvarende autorisationsmodel. DP forbedrer kursus- og specialistuddannelsesområdet.

Se indsatserne

Fællesskabet skal gøre psykologerne stærkere

DP udvikler foreningens arbejde med etik. DP etablerer et arbejdsprogramudvalg der gør medlemsengagementet attraktivt for flere. DP hjælper nyuddannede psykologer til en god start på karrieren. DP udformer en handicappolitik.

Se indsatserne

DP's arbejdsprogram

Læs om en organisation i forandring med udgangspunkt i pejlemærker og strategiske mål. DP arbejder vidensbaseret, allianceorienteret gennem medlemsinddragelse og målinger.
Download pdf