OPRÅB: Fællestillidsvalgte i Region Hovedstaden i opråb til Folketinget: Vi står midt i en national samfundskrise

Publiceret 22.08.2022 Åbent brev til Regionsrådet, Social- og Psykiatriudvalget og Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, samt Sundhedsudvalget på Christiansborg

Kære politikere

Vi skriver til jer, da vi står midt i en national samfundskrise. En samfundskrise som ulykkeligvis er blevet meget mere tydelig denne sommer. Vi har igennem det sidste korte stykke tid været vidne til 3 ulykkelige hændelser i samfundet, som aldrig skulle have fundet sted. En medarbejder på botilbuddet Orion, som blev stukket med kniv, en praktiserende læge som blev stukket ihjel, da han var ude på et hjemmebesøg og sidst den episode, som udfoldede sig i Fields med flere døde. Det er alle episoder, som koster ofre. Både dem som det går ud over, deres pårørende, men også de borgere, som ikke har fået den hjælp, de havde behov for. Det er ikke okay for nogle af parterne.

Region Hovedstaden Psykiatri arbejder på højtryk for at løse denne samfundskrise, men det er noget nær umuligt. Det interne udgiftspres fortsætter med at stige, da der kommer markant flere patienter, end der er kapacitet til og der kommer samtidig ikke flere penge. For at tage et eksempel så er Børne- og Ungdomspsykiatriens ambulante henvisninger steget med 12,9% om året imellem år 2018 og 2021 og en forventet prognose på 18% vækst i 2022. Vi behøver ikke at nævne, at pengene ikke er fulgt med. Det betyder i praksis, at man måske godt kan nå at udrede patienterne, men den efterfølgende behandling må mange patienter kigge langt efter.

Det øget pres som er på Børne- og Ungdomspsykiatrien, øger også presset på resten af psykiatrien. Først og fremmeste fordi børn og unge også bliver ældre og derfor skal behandles i voksenpsykiatrien. Men også fordi voksenpsykiatrien i mange år har været underfinansieret, og har haft svært ved at rekruttere nye medarbejdere. En af grundene til det er blandt andet de vilkår som medarbejderne arbejder under. Det er tydeligt, at når man over sommeren har været nødsaget til at lukke 62 senge i Region Hovedstaden Psykiatri for at få ferieafviklingen til at gå op, så er der et fundamentalt problem.

Vi vil gerne have, at I tager stilling til antallet af sengekapacitet i forhold til, hvor mange medarbejdere der er til rådighed. Et umiddelbart tiltag kunne være at øge sengekapaciteten i psykiatrien, men da det allerede har vist sig uopnåeligt at bemande de senge, der allerede eksisterer, er det formodentligt ikke en realisabel løsning. Hvis sengekapaciteten overstiger antallet af medarbejdere, der er til rådighed, så vil kvaliteten også være tilsvarende dårligere og arbejdet farligere. Det er ikke acceptabelt, og vi kan ikke forsvare det overfor patienter eller medarbejdere.

Ifølge pressen er der indkaldt til forhandlinger omkring psykiatriens 10 årsplan d. 9. september. Vi håber, at den udmeldte tidsplan holder, da vi ønsker forhandlingerne iværksat hurtigst muligt. Vi anser disse forhandlinger for at være nøglen til en fremtid, hvor patienter med psykiske lidelser får den behandling, som de har behov for og fortjener, samt at medarbejdere igen lader sig rekruttere til psykiatrien.

Til sidst så ønsker vi en ansvarlig og ligeværdig finansiering af psykiatrien, så denne samfundskrise kan blive stoppet. Så kan vi forhåbentligt undgå flere af de ulykkelige hændelser i psykiatrien, som vi på nuværende tidspunkt oplever.

Alle os, som arbejder i psykiatrien, brænder for at hjælpe vores medmennesker, som har fået en psykisk lidelse. Det eneste vi ønsker er, at vi kan hjælpe flest mulige – og gøre det med den bedste kvalitet.

Hvis I måtte have opklarende spørgsmål, så stiller vi os meget gerne til rådighed for konstruktiv dialog.

Venlig hilsen

På vegne af medarbejderne i Region Hovedstaden Psykiatri

Emil Kjeldsmark Lemvig, Fællestillidsrepræsentant, Ergoterapeutforeningen
Britt Christensen, Fællestillidsrepræsentant, FOA
Lisbeth Glaven, Fællestillidsrepræsentant, FOA
Henrik Bakmand, AMR, FOA
Helle Thorhus, Fællestillidsrepræsentant, Dansk sygeplejeråd
Rikke Bondorff, Fællestillidsrepræsentant, Dansk sygeplejeråd
Arne Olsen, AMR, FOA
Lisa Greve Korsbæk, Fællestillidsrepræsentant, HK
Christoffer Osbøl, Fællestillidsrepræsentant, Dansk psykologforening
Claes Reinhardt, Fællestillidsrepræsentant, Socialpædagogerne
Susanne Post Nexø, Fællestillidsrepræsentant, Dansk socialrådgiverforening
Lasse Schmidt, Fællestillidsrepræsentant, Yngre læger