Penge til psykiatrien i finanslovsudspillet

Publiceret 01.09.2023 Af nyhedsredaktionen

3,2 milliarder kroner. Så meget afsætter regeringen i sit finanslovsudspil til psykiatrien frem mod 2030. Det er så tiltrængt og afgørende for det videre arbejde med at sikre, at børn, unge og voksne og deres pårørende får overholdt deres rettigheder i psykiatrien, og at hjælpen kommer tidligere og bedre end i dag.

Psykiatriens udfordringer er alt for længe blevet negligeret, og der har i høj grad manglet politiske ambitioner. Jeg håber, at finansieringen i finanslovsudkastet betyder, at vi nu for alvor kan komme i gang med at skabe en psykiatri, der rummer tværfaglighed, hænder og tid til kernefaglige opgaver som fx tidlig indsats, terapi og helhedsorienteret behandling,” siger forperson for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden.

Opgaverne står i kø og haster, så i Dansk Psykolog Forening glæder vi os til at se det udspil til en ny 10-årsplan for psykiatrien, som regeringen har lovet at fremsætte. Vi bidrager gerne.

Det er virkelig vigtigt, at man her og nu prioriterer penge til at rekruttere medarbejdere – herunder psykologer og specialpsykologer – som kan sørge for, at patienterne får den helhedsorienterede og tværfaglige behandling, de har brug for,” siger Dea Seidenfaden.