Politisk lydhørhed over for DP’s modstand mod “skolepsykologuddannelse”

Publiceret 04.07.2022 Af nyhedsredaktionen

Der er en ny "skolepsykologuddannelse" på vej til lærere og pædagoger.  Noget af det, vi bruger rigtig mange kræfter på i sekretariatet og i vores politiske arbejde, er at kæmpe for at den nye uddannelse, hverken kan føre til titel som psykolog eller mulighed for autorisation.

Det har været første prioritet i vores politiske arbejde – og nu ser det ud til, at der er politisk lydhørhed.

Forskningsminister Jesper Petersen skriver som respons til vores foretræde i hhv. Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget:

”Dansk Psykolog Forening argumenterer indledningsvist for, hvorfor en ny psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger ikke bør kunne føre til autorisation som psykolog. Jeg er enig i foreningens pointe om, at psykologtitlen er en beskyttet titel, og at det begrænsede overlap mellem lærer- og pædagoguddannelserne og psykologiuddannelsen er et godt argument for, hvorfor en ny uddannelse ikke skal kunne føre til generel autorisation som psykolog.”

Du kan læse begge ministersvar her

I og med at Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har stemt for den nye uddannelse/overbygning, er det nu op til Jesper Petersen som uddannelses- og forskningsminister at komme med et forslag til model for den nye uddannelse. Derfor er vores arbejde heller ikke slut, selvom dette er en vigtig milepæl.

Vi arbejder videre ad to spor. Det ene er at sikre, at politikerne ikke tror, at denne nye overbygning til lærerne og pædagogerne løser de aktuelle og store udfordringer i PPR.

Der er en voldsom stigning i antallet af børn og familier med brug for hjælp, og ressourcerne er på ingen måde fulgt med. PPR har blandt andet brug for både et massivt ressource- og kompetenceløft, samt at der arbejdes for én indgang.

Samtidig holder vi fast i dialogen med politikerne om, at den nye overbygning til lærere og pædagoger ikke skal indeholde titler eller ord, der kan skabe forvirring, når man eksempelvis som forælder opsøger hjælp. Det er vigtigt, også med patientsikkerheden for øje – at det er tydeligt hvilken faglighed, man møder, når man opsøger hjælp. Det er ret afgørende, om man møder en lærer, en læge eller en psykolog.

Læs hele artiklen fra Folkeskolen.dk