PPR har ikke brug for snuptags-løsninger

Publiceret 14.03.2022 Af nyhedsredaktionen

Forleden fremsatte en række partier med den radikale børne- og undervisningsordfører Lotte Rod i spidsen et beslutningsforslag om at lærere og pædagoger fremover skal have mulighed for at tage en ny psykologfaglig overbygning, som giver dem adgang til at arbejde i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). På Lotte Rods facebookside blev det til, at hun havde skabt et bredt samarbejde for at få ”skolepsykologer”, og at vi skal have flere ”erfarne pædagoger og lærere, der bliver skolepsykologer”.

I Dansk Psykolog Forening har vi gjort Lotte Rod opmærksom på, at det at være psykolog er en beskyttet titel. Derudover mener vi ikke, at tiden er til en ny overbygning, som stort set allerede eksisterer i forvejen.

I stedet skal vi stå sammen om at skabe en bedre tværfaglig og strømlinet palet af tilbud og handlemuligheder for at bringe børn tilbage i trivsel. Og vi er helt afhængige af, at vores politikere finder midler til at finansiere både flere ressourcer og opkvalificering af indsatserne. Vi skal ikke bruge krudtet på at lave snuptagsløsninger, opfinde noget der faktisk allerede findes eller lave løsninger, der ikke fremmer tværfagligheden. Det er stigende psykiske mistrivsel blandt børn, tiden – og pengene – simpelthen ikke til.

Læs kommentar fra fung. formand Dea Seidenfaden

Læs også DP’s indlæg i skolemonitor