Psykiatri-alternativer – Hvad hvis vi skulle starte forfra?

Publiceret 04.04.2022 Af politisk konsulent Cecilie Melin

Der er meget debat om, hvordan psykiatrien skal formes og finansieres i lyset af kommende forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien. Men hvad vil vi egentlig foreslå, hvis vi ud fra vores psykologfaglige viden skulle tænke helt ud af boksen?

I Dansk Psykolog Forening har vi nedsat et arbejdsprogramudvalg, som på et kreativt og nytænkende idéplan vil beskæftige sig med et alternativt udgangspunkt i forhold til debatten: Hvad hvis vi skulle foreslå det bedst mulige system til at løse samme opgave ud fra den bedste tilgængelige viden samt best practice? Ville vi ende med at foreslå et system, der i store træk minder om det, vi har? Eller ville vi foreslå noget ganske andet?

Først afholdes et virtuelt stormøde for alle interesserede, efterfulgt af en fysisk workshop i Århus og en i København.

Anders Sørensen, Tau Sander Risvang og Jonas Vennike Ditlevsen sætter rammerne for arbejdet i samarbejde med Joël Cyril Boukris. Der vil blive arbejdet med konkrete nedslag og problemstillinger, som et systemisk alternativ vil skulle løse. Formålet er at se, hvad der sker, hvis vi dedikerer vores faglighed, viden og kompetencer til at turde tænke helt ud af boksen. Måske der både kan komme nyttig viden til gavn for nye visioner og input til et systemisk alternativ ud af arbejdet?

Den første aktivitet under emnet psykiatrialternativer er et online stormøde, hvor alle medlemmer af DP har mulighed for at høre lidt nærmere om aktiviteternes formål, og hvordan de to workshops kommer til at fungere.

Det virtuelle stormøde foregår den 25. april kl. 17-18 på teams.

Gå direkte til Teams-mødet

Oplever du problemer med at logge på mødet, kan du kontakte Politisk konsulent Cecilie Melin på tlf. 42 22 58 40.

Vi glæder os meget til at se jer.