Psykiatrialternativer – Hvad hvis vi skulle starte forfra?

Publiceret 12.05.2022 Af politisk konsulent Cecilie Melin

Der er meget debat om, hvordan psykiatrien skal formes og finansieres i lyset af kommende forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien. Men hvad vil vi egentlig foreslå, hvis vi ud fra vores psykologfaglige viden skulle tænke helt ud af boksen?

I Dansk Psykolog Forening har vi nedsat et arbejdsprogramudvalg, som på et kreativt og nytænkende idéplan vil beskæftige sig med et alternativt udgangspunkt i forhold til debatten: Hvad hvis vi skulle foreslå det bedst mulige system til at løse samme opgave ud fra den bedste tilgængelige viden samt best practice? Ville vi ende med at foreslå et system, der i store træk minder om det, vi har? Eller ville vi foreslå noget ganske andet?

Der har været afholdt et indledende virtuelt stormøde for alle interesserede, som vi nu følger op med to fysiske workshops i hhv. Aarhus og en i København.

De fysiske workshops er d. 8. juni i København kl. 16-18 og d. 9. juni i Århus kl. 17-19 med afsluttende let aftensmad.

Anders Sørensen, Tau Sander Risvang og Jonas Vennike Ditlevsen sætter rammerne for arbejdet i samarbejde med Jöel Cyril Boukris.

Der vil blive arbejdet med konkrete nedslag og problemstillinger, som et systemisk alternativ vil skulle løse. Formålet er ikke at skabe et altomfattende, implementerbart alternativt system. Formålet er snarere at se, hvad der sker, hvis vi dedikerer vores faglighed, viden og kompetencer til at turde tænke helt ud af boksen. Måske der både kan komme nyttig viden til gavn for nye visioner og input til et systemisk alternativ ud af arbejdet?

Vi glæder os meget til at se jer.